2020

Zpráva o stavu SSZ v Plzni - bilance roku 2019

22. 1. 2020 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V článku o světelné signalizaci v Plzni byly podrobněji rozebrány jednotlivé technologie i s obsáhlejším komentářem. Letos se tedy opět zaměříme jen na popis změn, ke kterým v roce 2019 na poli SSZ došlo. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty k 1. lednu 2020. Meziroční pokles znamená většinou posun k lepšímu, tedy úbytek zastaralých technologií a nežádoucích stavů, zobrazuje však i dvě dlouhodobě vypnutá SSZ.

technologie řadiče, typ

mimo

C900

920ES

940ES

MR

MS

jiné

celkem

provoz

57

5

16

7

5

1

91

2

Byla vypnuta dvě zařízení kvůli dlouhodobé stavbě, a sice na křižovatce K606 Klatovská - Kaplířova a na K347 Studentská - Žlutická. Obě křižovatky procházejí rozsáhlou stavební úpravou, jejíž součástí je i kompletní rekonstrukce SSZ. Řadič C900 z K606 byl ošetřen, přeprogramován a je připraven na opětovnou instalaci v terénu. Řadič MS z K347 bude nahrazen modernějším a s jeho dalším využitím se již nepočítá.

Na P412 přechod Chrástecká byl v rámci rekonstrukce vnější výbavy SSZ přestavěn původní řadič C900 na úspornější C920. Přechod na 1W technologii je realizován pouhou výměnou napájecí a spínací části řadiče, přičemž řídící a hlídací část zůstává původní. Nutné je ovšem osazení nízkonapěťových LED návěstidel.

Na K202 Vejprnická - Křimická byl z důvodu havárie původního zastaralého řadiče MS osazen záložní C900. V současné době se chystá kompletní rekonstrukce venkovního vybavení křižovatky.

Další dosluhující řadič MS byl nahrazen modernějším typem C940 na křižovatce K315 Lidická - Mozartova. Zde také došlo k instalaci úspornějších LED návěstidel.

SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

návěstidla

v provozu

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nic

chod/cykl

91

87

35

18

25

9

4

28

Co se týče komunikace s ústřednou: Řadiče K347 a K606 momentálně nekomunikují (viz. výše), navíc však přibylo spojení od K512 Nepomucká - Štefánikova. Tento řadič SX je v rámci pilotního projektu stále majetkem dodavatele, byl však pomocí GSM modemu připojen k dopravní ústředně. Ubyla tak další křižovatka z řady nepřipojených, jejichž počet ve městě se tím snížil na pouhé čtyři. K202 byla rovnou připojena na optické vlákno, stejně tak K111 U Prazdroje - Sirková, K501 Mikulášská - U trati, K503 Slovanská - Radyňská a  K522 točka Světovar. P412 zůstala na bezdrátovém GSM modemu a  K315 byla kombinovaným způsobem „kabel>>optika“ připojena přes přípojný bod u K314 Lidická - Alej Svobody.

Smíšená návěstidla „chodec/cyklista“ byla nově osazena jen na P412 přechod Chrástecká. Plošná instalace do ostatních dnes možných lokalit byla vloni z různých důvodů pozastavena a její realizace se předpokládá během letošního prvního pololetí.

1.1.2020

technologie svítidel:

preference MHD:

SSZ

klasické

LED

jen trolej.

jednotka

bez

v provozu

žárovky

230V

nízkoVolt

kontakty

v místě

sdílená

pref.

91

30

39

22

12

51

12

16

Nahrazení klasických žárovek úspornějšími LED-svítidly většinou souvisí s výše zmiňovanými akcemi. Odpovídající nízkonapěťová návěstidla byla instalována u všech nových řadičů C920 a C940 (K315, P412), na K503 Slovanská - Radyňská pak byla použita verze pro 230V.

Rádiové jednotky pro preferenci vozidel MHD byly nově osazeny na K202 Vejprnická - Křimická, K301 Otýlie Beníškové - Malická, K315 Lidická - Mozartova K501 Mikulášská - U trati. Nejde však o jednotky zcela nové, všechny byly přesunuty z jiných lokalit, které bylo možno obsloužit preferencí sdílenou. Pouhou optimalizací stávajících jednotek ve smyslu maximálního využití jejich kapacity tak dochází k rozšiřování počtu SSZ s preferencí, aniž by byl nutný nákup jednotek nových.

Sdílená preference byla nově spuštěna na K324 Otýlie Beníškové - Lochotínská, K547 Koterovská - Habrmannova K603 Klatovská - Klostermannova.  Na K113 U Prazdroje - Gambrinus, K333 Studentská - Komenského, K334 Gerská - U jam a K651 Folmavská - Technická pak nahradila původní, dnes jinde používané jednotky.

Bez náhrady zrušena pak byla preference na K500 Železniční - KoterovskáK556 Železniční - Lobezská. Na obou křižovatkách byla totiž osazena pouze dočasně během rekonstrukce mostů u Hlavního nádraží a v současné době už zde žádné linky MHD neprojíždějí.

Lze předpokládat, že i v roce 2020 bude modernizace SSZ v Plzni alespoň podobným tempem pokračovat.

Související články

Zpráva o stavu SSZ k 31. 3. 2018

2. 5. 2018 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Přehled úprav a realizací nových technologií v systému světelné signalizace, provedených od roku 2016 Více

Zpráva o stavu SSZ v Plzni - bilance roku 2018

11. 3. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o změnách světelné signalizace, které se udály během roku 2018. Více

Město Plzeň