2019

Zpráva o stavu SSZ v Plzni - bilance roku 2018

11. 3. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V loňském článku o světelné signalizaci v Plzni byly podrobněji rozebrány jednotlivé technologie i s obsáhlejším komentářem. Letos se tedy spíše zaměříme jen na popis změn, ke kterým v roce 2018 na poli SSZ došlo. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty k 1.1.2019. Veškerý meziroční pokles znamená posun k lepšímu, tedy úbytek zastaralých technologií a nežádoucích stavů.

technologie řadiče, typ

mimo

C900

920ES

940ES

MR

MS

jiné

celkem

provoz

58

4

15

7

8

1

93

0Byly uvedeny do provozu dva kvůli stavbě dlouhodobě odstavené řadiče. Na bývalý přechod přes Dlouhou ulici, dnes křižovatku K469 Dlouhá - Sokolská byl osazen typ C940, na K501 Mikulášská - U Trati pak nový typ C920 s 1W návěstidly, tedy úspornější, s ještě nižšími nároky na energii, než má C940.

Byly zrušeny dvě dočasné signalizace: kyvadlová doprava tramvají na mostě Generála Pattona a K402 Rokycanská - Revoluční. Obě byly součástí rozsáhlejších staveb, které byly během roku 2018 dokončeny. Jeden řadič byl použit pro modernizaci K129 Rooseveltova - sady 5. května, druhý zůstal jako záložní na dopravní ústředně.

Za účelem ověření, co obnáší přechod na novou „jednowattovou“ technologii a jaké výhody to přináší, byl modernizován řadič K321 u žel. zastávky Plzeň-Bolevec. Zde konkrétně došlo k výměně návěstidel a napájecí části řadiče. Původní řadič C900 byl vlastně jen přepnut na úspornější provoz.

V souvislosti s dalšími stavbami pak byly na 1W technologii zmodernizovány i křižovatky K201 Domažlická - U Dráhy a K507 Slovanská - Vřesová. Na K403 Rokycanská - Masarykova - Dlouhá pak byl osazen řadič C940.

SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

návěstidla

v provozu

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nic

chod/cykl

93

88

30

22

26

10

5

27


Co se týče komunikace s ústřednou, souvisejí veškeré změny s akcemi výše uvedenými. Řadiče K403, K469 a K507 byly rovnou připojeny na optické vlákno, K501 zatím komunikuje přes bezdrátový GSM modem (s optikou se počítá, HDP trubky jsou pro ni připraveny, ale vlákna dosud nebyla k řadiči zafouknuta) a K129 byla kombinovaným způsobem „kabel>>optika“ připojena přes přípojný bod u K301 Ot. Beníškové - Malická.

Byla zahájena další akce na osazení smíšených návěstidel „chodec/cyklista“ i do míst, kde to dřívější legislativa neumožňovala, ale stanovení a úprava vodorovného značení nebyly ke konci roku ve stavu umožňujícím vlastní instalaci návěstidel. Smíšená návěstidla tak přibyla jen na nově zprovozněných K469K501.

1.1.2019

technologie svítidel:

preference MHD:

SSZ

klasické

LED

jen trolej.

jednotka

bez

v provozu

žárovky

230V

nízkoVolt

kontakty

v místě

sdílená

pref.

93

35

38

20

18

51

6

18


I osazení úsporných nízkovoltážních LED-svítidel souvisí se zmiňovanými akcemi. U všech nových řadičů C920 a C940 byla instalována odpovídající nízkonapěťová návěstidla.

Preferenční jednotky byly nově osazeny na K133 Palackého - Jízdecká, K403 Rokycanská - Masarykova K507 Slovanská - Vřesová. Na K129 Rooseveltova - sady 5. května byla přenesena jednotka z K651 Folmavská - Bauhaus, kde je výhodnější použít preferenci sdílenou.

Sdílená preference pak byla zprovozněna na K306 Karlovarská - B. Němcové, K405 Rokycanská - Jiřinová, K439 Rokycanská - TESCO K469 Dlouhá - Sokolská.

Lze předpokládat, že i v roce 2019 bude modernizace SSZ v Plzni alespoň podobným tempem pokračovat.


Související články

Zpráva o stavu SSZ k 31. 3. 2018

2. 5. 2018 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Přehled úprav a realizací nových technologií v systému světelné signalizace, provedených od roku 2016 Více

Město Plzeň