2016

Informace o dopravě v Plzni za rok 2015

21. 9. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Vážení čtenáři,

otevíráte publikaci, která Vám již tradičně přináší základní přehled o dosavadním vývoji a stavu dopravy v Plzni.

Tato ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost.

Ročenka shrnuje základní demografické charakteristiky města, statistické údaje o dopravním zařízení, vozovém parku městské dopravy, dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a dopravních staveb, zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou, parkování ve městě, řízení dopravy a dalších oblastech souvisejících s dopravní infrastrukturou.

Bližší informace o naší činnosti Vám rádi poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56. Další údaje o SVSmP je také možné získat navštívením internetových stránek http://www.svsmp.cz 

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.

.
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
   Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
   Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
   Veřejná doprava
Základní charakteristiky veřejné dopravy, statistika provozu v roce 2015, schéma linek MHD. Přehled preference MHD na řízených křižovatkách. Rekonstrukce tramvajových tratí, preventivní opatření. 
Pěší zóny ve městě - informace, plánek.
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů, výsledky průzkumu 2015.
   Železniční doprava
Informace o dalších krocích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň a okolních tratí.
   Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
   Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2015,  přehled používaných technologií, rozvoj městského kamerového systému.
   Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2015.
   Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
   Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
.
.
Zpracovatel ročenky: Jitka Dixová, SVSmP

 

Soubory ke stažení:

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2010

13. 10. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF. Základní ukazatele Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení. … Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2011

19. 11. 2012 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2011. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2012

26. 9. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2012. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2013

8. 10. 2014 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2013. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2014

29. 9. 2015 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2014 - informace o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň