2015

Zpráva o stavu SSZ v roce 2014

2. 3. 2015 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Akce provedené na světelné signalizaci v roce 2014  lze rozdělit do několika skupin:

 

1 – Nově osazené křižovatky

Zcela nově byly světelnou signalizací osazeny křižovatky K651 Folmavská x TechnickáK155 Borská x Emilova.  Byly kompletně nainstalovány nové stožáry, nová návěstidla (LED 40V), kabeláž a nejmodernější řadič Siemens typu C940ES. Obě SSZ jsou připojeny na dopravní ústřednu, SVSmP má ale zatím ve své správě pouze K651.

 

2 – Rekonstrukce a modernizace stávajících SSZ

Kompletní rekonstrukce SSZ včetně stožárů, návěstidel a kabeláže byla provedena na křižovatce K131 Přemyslova x Kalikova, osazen byl řadič Siemens C940ES a návěstidla LED 40V. Modernizace řadiče pak proběhla na křižovatce K111 „u Jána“ (U Prazdroje x Sirková), kde byl z důvodu zachování kompatibility se stávajícím vybavením instalován řadič Siemens C900 ve standardním provedení pro žárovky 230V.

 

3 – Osazení LED-návěstidel namísto žárovek

Postupná náhrada klasických žárovek úspornějšími LED-návěstidly proběhla v roce 2014 na křižovatkách K118 Sirková x Americká, K138 Tyršova x Sady 5.května (Rychtářka), K314 Lidická a Alej Svobody, K317 Gerská x Studentská, K345 Karlovarská x Na chmelnicíchK602 Klatovská x Dobrovského.  Šlo pouze o výměnu světelných zdrojů při zachování stávající výbavy, byly proto použity LED-diody pracující s napětím 230V.   Podrobněji k LED technologii zde:  http://www.svsmp.cz/svetelna-signalizace/led-navestidla-na-krizovatkach-v-plzni.aspx

 

4 – Montáž smíšených návěstidel chodec/cyklista

Pokračovala také výměna samostatných návěstidel pro cyklisty za smíšená  s chodci.  (Více o celé problematice zde:  http://www.svsmp.cz/svetelna-signalizace/smisena-navestidla-ssz-pro-chodce-a-cyklisty-v-plzni.aspx) Ta se v roce 2014 týkala:

   K138 Tyršova x Sady 5.května (Rychtářka) – zde byl cyklopřejezd přes Tyršovu zrušen bez náhrady, přejezd přes Truhlářskou byl osazen smíšenými návěstidly chodec/cyklista. Pravé odbočení z Tyršovy do Truhlářské bylo přepnuto do režimu trvalé červené se zelenou pouze na výzvu (důvodem je logičtější řešení ve vztahu k přechodu pro chodce, bez výrazného zdržení aut).

   K202  Vejprnická x Křimická – byla odstraněna cyklonávěstidla, filtry na návěstidlech pro chodce se vyměnily za smíšené. Vozidla odbočující vpravo z Vejprnické do Křimické byla již dříve definována jako kolizní se souběžně jdoucími chodci a spojení s cyklisty tedy nepřináší žádná nová omezení.

   K239 Vejprnická x OC Lidl  - odstraněna samostatná cyklonávěstidla, filtry na návěstidlech pro chodce byly vyměněny za smíšené se symbolem chodec/cyklista a směrové vozidlové signály na Vejprnické od centra byly nahrazeny plnými. Tím není tento směr brán jako kolizní se souběžně jedoucími cyklisty.

   K345 Karlovarská x Na chmelnicích – zde nebyla původně navrhovananá cyklonávěstidla při rekonstrukci křižovatky osazena, došlo tedy pouze k výměně filtrů na návěstidlech pro chodce a směr Karlovarská do centra byl osazen plnými signály. Důvod byl stejný jako na K239 – vozidla odbočující vpravo tím nejsou brána jako kolizní se souběžně jedoucími cyklisty, jimž však jsou vozidla povinna dát přednost.

   K412 přechod Chrástecká – zde byla trojbarevná cyklonávěstidla zrušena bez náhrady, protože cyklostezky v okolí nevedou bezprostředně ke hraně křižovatky. Přechod dále slouží pouze pro chodce.

   K307 Karlovarská x Alej Svobody  - doplněna smíšená návěstidla na přejezd přes Karlovarskou, na přejezdu přes Alej Svobody se s jejich instalací počítá v roce 2015.

   K653 Folmavská x U Panasoniku - doplněna smíšená návěstidla na přejezd přes Folmavskou.

 

Akce podobného rozsahu budou pokračovat i v roce 2015.

 

Související články

LED návěstidla na křižovatkách v Plzni

14. 2. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o aplikaci moderních technologií na vybraných křižovatkách řízených SSZ. Více

Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni

19. 12. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Koncem roku 2013 došlo na několika křižovatkách v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Proč? Více

Město Plzeň