2021

Město Plzeň opraví lávku Pod Pecihrádkem – uzavře ji na 3 týdny

11. 6. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Během čtyřtýdenní opravy se lávka pod Pecihrádkem dočká kompletního nátěru proti korozi a opravy mostovky. V pondělí 21. června se uzavře a cyklisté a pěší tak budou muset pro spojení z Doubravky na Bílou Horu použít lávku U sv. Jiří.

Plánovanou opravu lávky Pod Pecihrádkem město posunulo. V lokalitě u Sv. Jiří teď probíhá tradiční Doubravecká pouť, kterou navštěvuje mnoho občanů, proto bylo rozhodnuto o posunutí termínu uzavření. Do neděle 13. června, kdy Doubravecká pouť končí, bude lávka otevřena, následující den, tedy v pondělí 14. června si prostor lávky převezme stavební firma, se kterou byl dohodnuto výrazné zkrácení uzavírky ze čtyř týdnů na tři. Pokud nebudou probíhat práce přímo na mostovce, bude průjezd cyklistům a průchod pěším umožněn.

Lávka slouží pěším a cyklistům od roku 1993. Poslední protikorozní nátěr dostala v roce 2005. Kvůli novému protikoroznímu nátěru se bude muset demontovat celá dřevěná mostovka z dřevěných fošen. Během demontáže jich bude asi dvanáct z celkových skoro padesáti vyměněno a instalováno novými kovovými úchyty. Po otryskání získá lávka také nový nátěr. Technologie použité při opravě vyžadují vhodné klimatické podmínky, proto je nutné provést opravu lávky v létě, kdy je pravděpodobnost vyšších teplot a stálejšího počasí. Pokud do oprav nezasáhne počasí, první cyklisté by se po opravené lávce Pod Pecihrádkem měli projet 15. července.

Vzhledem k tomu, že oprava lávky přeruší frekventovanou cyklistickou komunikaci, bude na nejbližších rozcestích před lávkou z obou stran vyznačena objízdná trasa pro cyklisty i s plánkem objízdné trasy. Cyklisté budou muset pro cestu z Bílé Hory do Doubravky použít asi tři kilometry dlouhou objízdnou trasu přes lávku u sv. Jiří a ulicemi Jateční, Na Roudné a Nad Feronou. Na trase je přitom čeká přibližně stometrový pěší koridor stavbou Východního okruhu, kde by měli kolo vést.

Investorem stavby je město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně, která ji zajišťuje. Celkové náklady na stavbu byly vysoutěženy ve výši 1,394 milionu korun včetně DPH.

Lávka Pod Pecihrádkem je spolu s lávkou U Černého mostu na Valše již druhou, kterou město letos opravuje. Opravy dalších lávek naše organizace Správa veřejného statku města Plzně, která se o městský majetek včetně mostů a lávek stará, připravuje v závislosti na jejich aktuálním stavu. V loňském dala například nový povrch na mostovku Vokounovy lávky spojující Homolku na Slovanech s oblastí kolem doudleveckého hřbitova. V Plzni je více než 50 lávek, o které se staráme. Ročně je na jejich údržbu v městském rozpočtu vyčleněno pár desítek milionů korun. Každý rok je třeba některou z nich pořádně opravit.

Lávky na řekách a potocích jsou součástí systému Sportovně rekreačních tras podél plzeňských řek, tzv. „plzeňských greenways“. Tento systém vzájemně propojených cest pro nemotorovou dopravu byl v roce 2009 oceněn Evropskou asociací Grennways (EGWA) druhým místem v kategorii Mobility, a to jako první projekt tohoto typu z bývalého východního bloku. Město jej stále doplňuje o nové lávky a mosty, ty stávající musí udržovat.

Aktuální změna objízdné trasy k lávce pod Pecihrádkem od 15. července 2021:
Voda ve středu 14. července včera zaplavila část cyklostezky od lávky u sv. Jiří, která je součástí objízdné trasy pro cyklisty při stávající opravě lávky pod Pecihrádkem. Město tak muselo aktuálně upravit objízdnou trasu pro cyklisty a odklonit ji na Chrásteckou a Jateční ulici. Deštivé počasí také komplikuje opravu prken na mostovce na lávce Pod Pecihrádkem. Lze jen doufat, že další deště neohrozí plánované otevření lávky pěším a cyklistům ve středu 21. července.

Mapa objízdné trasy pro cyklisty po uzavření lávky pod Pecihrádkem 7. června 2021:
V asi stometrovém úseku mezi ulicemi U Velkého rybníka a Jateční musí cyklista využít koridor pro pěší vedoucí stavbou. Tam by měl kolo vést.


Objízdná cyklotrasa při uzavírce lávky Pod Pecihrádkem

          Lávka Pecihrádek z dronu, foto SITMP                               Lávka Pecihrádek, foto Václav Šašek

Související články

Začíná oprava lávky U Černého mostu v Plzni na Valše. Uzávěra se dotkne hlavně cyklistů

Začíná oprava lávky U Černého mostu v Plzni na Valše. Uzávěra se dotkne hlavně cyklistů

12. 4. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Od pondělí 12. dubna je uzavřena lávka přes železniční trať v ulici U Černého mostu v Plzni na Valše. Na čtyři měsíce se tak přeruší frekventovaná mezinárodní cyklotrasa číslo 3, kterou využívají místní i přespolní cyklisté, ale… Více

Město Plzeň