2021

Začíná oprava lávky U Černého mostu v Plzni na Valše. Uzávěra se dotkne hlavně cyklistů

12. 4. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Od pondělí 12. dubna je uzavřena lávka přes železniční trať v ulici U Černého mostu v Plzni na Valše. Na čtyři měsíce se tak přeruší frekventovaná mezinárodní cyklotrasa číslo 3, kterou využívají místní i přespolní cyklisté, ale i trasa naučné stezky Údolím Radbuzy. Další plzeňská lávka se tak dočká kompletní rekonstrukce. Investorem je Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Správy veřejného statku města Plzně, která akci zajišťuje.

Lávka slouží pěším a cyklistům od roku 1983. Za dobu své existence prošla jen drobnými opravami a obnovou nátěrů. V současnosti je stavebně ve špatném stavu – koroze poškodila konstrukci i mostovku a zábradlí na lávce i před ní nesplňují výšku dle platných norem pro cyklostezky. Kvůli těmto vadám a nefunkční hydroizolaci mostovky do lávky zatéká voda, a tak plechy mostovky korodují a oslabují jednotlivé ocelové prvky konstrukce.

„Při stávající rekonstrukci dojde ke snesení konstrukce lávky na blízké staveniště, poté bude celá očištěna a dostane nový protikorozní nátěr a mostovku. Budou opraveny také nosníky v zářezu železniční trati. Změní se i povrch lávky – místo stávajícího litého asfaltu budou cyklisté po rekonstrukci projíždět po plechovém povrchu s protiskluzovou úpravou. Stávajícím normám již nevyhovující zábradlí bude pro vyšší bezpečnost cyklistů po rekonstrukci o 20 centimetrů vyšší“, popsal plánované změny náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Součástí opravy bude také nová hydroizolace mostovky, vyčištění ložisek a oprava vozovky v místě obou nájezdů. Technologie použité při opravě vyžadují vhodné klimatické podmínky, proto je nutné provést opravu lávky mimo zimní období, kdy bohužel zasáhne do hlavní cyklistické sezony. První cyklisté by se po nově opravené lávce U Černého mostu měli projet už na počátku srpna.

Celkové náklady na stavbu byly vysoutěženy ve výši 6 854 650 korun včetně DPH a zahrnují i náklady na výluku na železniční trati Plzeň-Klatovy v době snášení konstrukce lávky na staveniště a zpět na své místo.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce lávky přeruší významnou cyklistickou komunikaci, je na křížení příjezdové cesty s komunikací z obou stran vyznačena objízdná trasa pro cyklisty i s plánkem objízdné trasy.

Plzeň, jako město na soutoku čtyř řek a na důležitém železničním uzlu, má na svém území přes 50 lávek, o které se stará prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně. Ročně je na jejich údržbu v městském rozpočtu vyčleněno pár desítek milionů korun. Postupně přibývají i nové lávky, jako například Lávka u zoo nebo ta na Božkovský ostrov. Lávky umožňují hlavně cyklistům bezpečně překonat vodní toky, železniční tratě ale i frekventované komunikace (např. lávka u pivovaru). Ty na řekách jsou součástí systému Sportovně rekreačních tras podél plzeňských řek, tzv. „plzeňských greenways“. Tento systém vzájemně propojených cest pro nemotorovou dopravu byl v roce 2009 oceněn Evropskou asociací Greenways (EGWA) druhým místem v kategorii Mobility, a to jako první projekt tohoto typu z bývalého východního bloku.


Důležité termíny stavby:

5. dubna 2021 – předání staveniště
12. dubna 2021 – uzavření lávkyfotografie: M. Pecuch

Město Plzeň