2020

Úprava SSZ K620 Doudlevecká – U Trati

7. 10. 2020 | Autor: Brůha Josef, Ing.

V rámci rekonstrukce povrchu ulice U Trati budou provedeny částečné úpravy také v samotné křižovatce Doudlevecká – U Trati. Tyto úpravy budou zahrnovat úpravu oblouků v místě pravého odbočení z ulice U Trati do Doudlevecké a umožní plynulejší průjezd dlouhých vozidel, především vozidel hromadné dopravy.

Současně s tím musí být provedena úprava světelné signalizace na této křižovatce. Bude provedena přeložka stožárů světelné signalizace a s tím související úprava kabeláže. Zároveň s tím dojde k výměně stávajícího zastaralého řadiče za nejnovější typ a současně budou vyměněna všechna návěstidla za nízkovoltové provedení LED 24V. Nová řídící technologie umožní aplikovat vhodnější režimy dynamického řízení dopravy včetně preference MHD a přinese podstatnou úsporu elektrické energie.

Během těchto prací bude SSZ na této křižovatce vypnuto v době od 19.10. do 13.11.2020 a po tuto dobu bude provoz v místě řízen příslušníky dopravního inspektorátu PČR.


Související články

U Trati se opravuje, provoz bude do 10. listopadu omezen

U Trati se opravuje, provoz bude do 10. listopadu omezen

7. 10. 2020 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

Plzeň se ve středu 7. října pouští do rekonstrukce povrchu vozovky U Trati i úpravy souvisejících křižovatek a dojde tak k omezením v dopravě, které potrvá do 10. listopadu. Více

Město Plzeň