2020

U Trati se opravuje, provoz bude do 10. listopadu omezen

7. 10. 2020 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

Asfaltový povrch v ulici U Trati má trhliny i výtluky a jsou v něm vyjeté koleje. Navíc se křižovatkou této ulice s ulicí Doudleveckou špatně projíždí velkým vozidlům, především vozům městské hromadné dopravy. Plzeň se proto ve středu 7. října pustí do rekonstrukce povrchu vozovky i úpravy křižovatky, a proto dojde k omezením v dopravě, které potrvá do 10. listopadu. Správa veřejného statku města Plzně se do plánovaných oprav ulice U Trati pouští až poté, co byly dokončeny rozsáhlé úpravy v ulicích Skvrňanská, Studentská a Radčická a obnoven v nich normální provoz.

Bude opraven úsek dlouhý 600 metrů, který je ohraničen křižovatkami ulice U Trati s Klatovskou třídou a s Doudleveckou ulicí. Je nutné odfrézovat stávající asfaltové vrstvy, položit nové, obnovit vodorovné dopravní značení a upravit zastávky příměstské a městské dopravy, které budou řešeny jako zálivy. Rekonstrukcí projde i svedení dešťové vody z této komunikace.

Rozsáhlými úpravami projde i zmiňovaná křižovatka ulic U Trati a Doudlevecká. Ty budou zahrnovat úpravu oblouků v místě pravého odbočení z ulice U Trati do Doudlevecké a umožní plynulejší průjezd dlouhých vozidel, především vozidel hromadné dopravy. Křižovatka však bude po rekonstrukci příznivější i k chodcům. Plánovány jsou rekonstrukce chodníků. Budou vybudována i dvě bezbariérová místa pro přecházení včetně jejich doplnění varovnými i signálními pásy a vodícím pásem na přechodu. Stavbou dojde k prodloužení přechodu přes Doudleveckou ulici ze stávajících 11,5 metru na 13,5 metru. Přechod je totiž veden přes tři jízdní pruhy, z nichž dva jsou řadící a jeden průjezdný. V souvislosti s těmito změnami musí být také provedeny úpravy světelného signalizačního zařízení. Konkrétně půjde o přeložku stožárů světelné signalizace a s tím související úpravu kabeláže. Zároveň s tím dojde k výměně stávajícího zastaralého řadiče za nejnovější typ a současně budou vyměněna všechna návěstidla za nízkovoltové provedení LED 24V. Nová řídící technologie umožní aplikovat vhodnější režimy dynamického řízení dopravy včetně preference MHD a přinese podstatnou úsporu elektrické energie.

Během těchto prací bude SSZ na této křižovatce vypnuto v době od 19. října do 13. listopadu a po tuto dobu bude provoz v místě řízen příslušníky dopravního inspektorátu PČR.

Kvůli plánovaným opravám bude od 7. října do 10. listopadu omezena doprava. Stavební úpravy budou probíhat za uzávěry levého, respektive pravého jízdního pásu. Obousměrný provoz vozidel bude veden dvěma jízdními pruhy šířky 3,50 metru. V průběhu rekonstrukce však musejí řidiči počítat i s tím, že provoz bude částečně omezen převedením dopravy jen na jeden jízdní pás. O víkendu 24. a 25. října bude plně uzavřen vjezd do ulice U Trati v křižovatce Klatovská x U Trati. O víkendu 7. a 8. listopadu nepůjde vjet do ulice U Trati v křižovatce s Doudleveckou. Doprava bude vedena po objízdné trase..

V době oprav křižovatky U Trati x Doudlevecké budou připraveny i náhradní trasy pro pěší. V první polovině oprav povedou podchodem pod ulicí U Trati a pod železniční tratí z Radobyčické do Purkyňovy ulice a přechodem přes Doudleveckou v křižovatce s Harantovou. V druhé etapě náhradní trasa pro pěší povede po přechodech v křižovatce Doudlevecká x U Trati a přechodem přes Doudleveckou v křižovatce s Harantovou.

Náklady na rekonstrukci ulice U Trati dosáhnou14,1 milionu korun včetně DPH.

Město Plzeň