2020

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2019

22. 1. 2020 | Autor: Brůha Josef, Ing.

V roce 2019 byla dokončena šestá etapa obnovy a výstavby městského kamerového systému v Plzni. Předmětem této etapy byla Rekonstrukce kamerového systému MO Plzeň 1 včetně začlenění do MKS Plzeň a zahrnovala instalaci čtrnácti kamer s rozlišením FullHD na území městské části Plzeň 1. Původní kamerový systém byl provozovaný přímo Úřadem MO Plzeň 1, nebyl kompatibilní s městským kamerovým systémem a technicky byl již nevyhovující. Při jeho rekonstrukci byly vybudovány kompletně nové přenosové trasy a nové kamery byly osazeny na stávající pozice. Zároveň bylo instalováno datové úložiště pro ukládání záznamů z těchto kamer.

V rámci této etapy byla osazena rovněž kamera pro monitorování pomníku „Díky Ameriko“ vybavená inteligentní videoanalýzou. Tento systém dohledu pomocí inteligentní videoanalýzy byl rovněž aplikován na dvě již dříve osazené kamery monitorující odstavné parkoviště v Regensburgské ulici, kde již několikrát zásadní měrou přispěl k odhalení pachatelů krádeží dílů odstavených vozidel. Ve všech třech případech se jedná o kamery s rozlišením 4K.

Dále byla stávající kamera na křižovatce Klatovská třída – U trati vyměněna za kameru s rozlišením FullHD.

Z Programu prevence kriminality byla hrazena instalace dvou kamer v parku na Habrmannově náměstí v městské části Plzeň 4, dále dvou kamer v bezprostředním okolí 31. ZŠ (sportoviště a parkoviště) v městské části Plzeň 1 a jedné kamery u ZŠ Tyršova v městské části Černice. Opět byly osazeny kamery s rozlišením FullHD.

K 31. 12. 2019 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 196 kamer a 14 klientských pracovišť.

 

Související články

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2018

11. 1. 2019 | Autor: Brůha Josef, Ing.

Přehled rozvoje a modernizace MKS v roce 2018, seznam kamer. Více

Město Plzeň