2019

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2018

11. 1. 2019 | Autor: Brůha Josef, Ing.

V roce 2018 byla dokončena výstavba páté etapy obnovy a výstavby městského kamerového systému v Plzni. Tato etapa byla zatím jednou z nejrozsáhlejších a zahrnovala instalaci devatenácti kamer na území městské části Plzeň 1.

V rámci této etapy byly osazeny rovněž speciální panoramatické kamery umožňující trvale monitorovat prostor pod úhlem 360 stupňů, což přináší velké výhody například při zjišťování průběhu a příčin dopravních nehod. Jednalo se o křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích a Gerská - Studentská. Celkem jsou instalovány již  čtyři kamery tohoto typu, mimo výše uvedených ještě na křižovatkách sady Pětatřicátníků – Solní a Klatovská třída – Americká.

Souběžně s realizací 5. etapy byly v rámci veřejné zakázky osazeny nové kamery v různých lokalitách, a to v Doubravce na Zábělské poblíž Duhové ulice, v Černicích na křižovatce Štefánikova – Veská a na Americké nedaleko památníku „Díky Ameriko!“. Dále byly dvě stávající kamery na Americké instalované v dřívějších letech vyměněny za kamery s rozlišením FullHD a rovněž tak i nově instalované kamery jsou v rozlišení FullHD. Do prostoru památníku „Díky Ameriko!“ byla instalována zkušebně kamera v rozlišení 4K.

Z Programu prevence kriminality byla hrazena instalace nové kamery v  Malesicích na křižovatce Malesická náves – Ke Kostelu a dvou nových kamer v městské části Plzeň – Radčice.

Samostatnou akcí, která byla částečně financována Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení za spoluúčasti ÚMO Plzeň 1 bylo osazení čtyř kamer na hřbitově v Bolevci.

V rámci výstavby Terminálu Šumavská bylo v tomto prostoru instalováno šest nových kamer včetně klientského pracoviště pro obsluhu kamerového systému. Další klientské pracoviště bylo instalováno v nové služebně Městské policie v MO Plzeň 4 umístěné v ulici Polední.

Počátkem roku 2018 byla dokončena projektová příprava kompletní rekonstrukce lokálního kamerového systému v rozsahu třinácti kamer spravovaného přímo ÚMO Plzeň 1. Stávající systém svým technickým stavem již nevyhovuje dnešním požadavkům. Při rekonstrukci se počítá s kompletní výměnou nevyhovující technologie a se začleněním do Městského kamerového systému. Tato akce byla koncem roku 2018 zahájena a její ukončení je plánované do 30.11.2019. Zatím bylo instalováno nové diskové pole pro ukládání záznamu, realizace samotných kamer započne v únoru 2019.

K 31.12.2018 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 173 kamer a 14 klientských pracovišť.

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň