2017

Městský kamerový systém - stav k 31.3.2017

28. 3. 2017 | Autor: Brůha Josef, Ing.

V roce 2016 pokračovala realizace a dokončení 4. etapy, v rámci které byly instalovány 2 kamery v městském obvodu Plzeň 4.

V nově budovaném parku v Lobzích u vodních ploch sloužících veřejnosti byly osazeny 2 kamery.

Mimo rozsah 4. etapy byla instalována na 13. ZŠ Habrmannova 1 nová kamera monitorující okolí školy.

V městském obvodu Plzeň – 1 byly instalovány 2 nové kamery v ulici Na Roudné a v Parku U Bazénu. Pořízení těchto kamer bylo částečně financováno z dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, na financování se podílel i MO Plzeň 1.

Na křižovatce sady Pětatřicátníků x Solní byla osazena speciální panoramatická kamera umožňující trvale monitorovat prostor pod úhlem 360 stupňů, což přináší velké výhody například při zjišťování průběhu a příčin dopravních nehod. Kamery tohoto typu budou i nadále osazovány na vybraných křižovatkách.

V listopadu 2016 byla zahájena realizace 5. etapy, jež má být dokončena v roce 2018. Zatím byla provedena částečná obnova centrálního monitorovacího pracoviště a rozšířeno úložiště záznamů. V současné době jsou záznamy ukládány po dobu 30 dnů. Pátá etapa bude obsahovat rozšíření kamerového systému na území městského obvodu Plzeň 1.

Zároveň byla zahájena projektová příprava kompletní rekonstrukce lokálního kamerového systému v rozsahu 13ti kamer spravovaného přímo ÚMO Plzeň 1. Tento systém svým technickým stavem již nevyhovuje dnešním požadavkům. Při rekonstrukci se počítá s jeho začleněním do Městského kamerového systému.

K 31. 3. 2017 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 131 kamer a 11 klientských pracovišť.

Soubory ke stažení:

Související články

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2015

2. 3. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Článek přináší přehled o modernizaci, výstavbě a rozvoji kamerového systému v Plzni. Aktualizován je ke stavu na konci roku 2015. Více

Město Plzeň