2016

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2015

2. 3. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. V roce 2008 byla zahájena jeho kompletní obnova a modernizace.

Digitalizace stávajícího systému byla předmětem první etapy obnovy kamerového systému. Původní analogovou strukturu nahradila digitální technologie, která umožnila rozšíření systému. Jedním z cílů řešení systému je, aby jednotlivá klientská pracoviště, tj. služebny Policie ČR, městské policie a další vybraná pracoviště měly k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné na centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně s Policií ČR. Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské informační sítě připojit další kamery a klientská pracoviště. Část tras byla doplněna bezdrátovými přenosy.

Na realizaci systému spolupracuje Správa veřejného statku města Plzně a Správa informačních technologií města Plzně.

Druhá etapa realizovaná v letech 2010 až 2011 zahrnovala výstavbu 13 nových kamer v městské části Plzeň - Slovany. V této etapě byl již pro všechny kamery použit výhradně přenos po městské optické síti.

Služebna Městské policie v budově Úřadu městského obvodu Plzeň – Slovany byla v souladu s filosofií výstavby systému vybavena klientským pracovištěm pro obsluhu kamer.

Realizace třetí etapy probíhala dle finančních možností v letech 2011 až 2014. V rámci této etapy bylo instalováno celkem 18 kamer na území městských obvodů Plzeň - 3, Plzeň - 6 Litice a Plzeň - 9 Malesice. Dále bylo vybudováno klientské pracoviště na služebně Městské policie na Borech a klientské pracoviště na krizovém štábu Policie ČR.

Dalšími uživateli městského kamerového systému jsou vedle Policie ČR a Městské policie též Plzeňské městské dopravní podniky a.s. a Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení.

Samostatnou etapou ve výstavbě kamerového systému bylo doplnění a vybudování kamer na trasách mezi hlavním vlakovým nádražím a fotbalovým stadionem, které mají velký význam při rizikových fotbalových zápasech.

Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně byly instalovány kamery monitorující prostory v okolí kostela sv. Jiří v Doubravce a před Ústředním hřbitovem.

V roce 2014 pokračovala z finančních prostředků tohoto odboru a za přispění dotací z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra realizace projektu monitorování prostorů před budovami základních škol. Dále byly osazeny kamery na Mikulášském náměstí, v ulici Na Dlouhých v Doubravce, v Černicích na Selské návsi a v městské části Plzeň - Lhota. Rovněž byly instalovány 2 kamery na čtení registračních značek vozidel.

Významným počinem bylo na konci roku 2014 osazení pěti nových kamer určených výhradně pro zobrazení na oficiálních webových stránkách města Plzně. V lednu 2015 byly tyto kamery zpřístupněny veřejnosti.

V roce 2014 byla zahájena výstavba čtvrté etapy městského kamerového systému na území městské části Plzeň - Doubravka. V rámci této etapy bylo v prosinci 2014 rekonstruováno a rozšířeno centrální pracoviště kamerového systému a rozšířeno diskové pole pro záznam. V březnu 2015 bylo instalováno klientské pracoviště na operačním středisku Hasičského záchranného sboru v Plzni. Do konce roku 2015 bylo osazeno 7 nových kamer. Realizace této etapy bude dokončena v roce 2016 instalací dalších 2 kamer.

V roce 2015 pokračovala realizace projektu monitorování prostorů před budovami základních škol a mateřských školek, kdy bylo instalováno 7 nových kamer na čtyřech základních školách a jedné mateřské školce.

Pátá etapa, jejíž realizace se předpokládá v letech 2016 - 2018, bude zahrnovat rozšíření kamerového systému na území městské části Plzeň 1. V současné době je zde v rámci městského kamerového systému instalováno 6 kamer. Další kamery na území tohoto obvodu jsou součástí lokálního kamerového systému spravovaného přímo Úřadem MO Plzeň 1.

Od konce roku 2013 jsou postupně osazovány kamery s HD rozlišením, které znamenají velmi výrazné zvýšení kvality obrazu a tím i užitné hodnoty systému.
K 31.12.2015 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 123 kamer a 11 klientských pracovišť.

(Jejich seznam a umístění je ke stažení na odkazu níže pod článkem.)

________________________________________
Zdroj informací: Ing. Josef Brůha, SVSMP

Soubory ke stažení:

Město Plzeň