2012

Obnova vodní nádrže v Plzni - Újezdě se vydařila

18. 10. 2012 | Autor: Maršálková Jiřina

Od září 2011 do května 2012 probíhaly práce na revitalizaci požární nádrže v Plzni – Újezdě, která byla ve velmi špatném technickém stavu. Došlo k vybourání dna nádrže s panely, vybourání betonového brouzdaliště včetně opěrných zdí a zábradlí. Nádrž má nyní přírodě blízký charakter, má nově vymodelované dno, pozvolné svahy, ale zároveň jí zůstala funkce požární nádrže. Zajímavostí je vybudování mokřadní části s výsadbou vhodných rostlin, která má vliv na zlepšení kvality vody a zároveň může sloužit jako biotop pro obojživelníky. Nový vzhled nádrže vhodně dokresluje charakter Vesnické památkové zóny Újezd.

Celkové náklady na revitalizaci dosáhly 5.326.850,- Kč vč. DPH.
 
Stav před rekonstrukcí             Stav po rekonstrukci
    
                                                        Celkový pohled na revitalizovanou nádrž

 

Související články

Obnova vodní nádrže v Plzni - Újezdě

Obnova vodní nádrže v Plzni - Újezdě

29. 3. 2011 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Obnovy se letos dočká vodní nádrž na návsi v Plzni-Újezdě, která je ve špatném technickém stavu a prakticky bez vody. Správa veřejného statku města Plzně má připraven projekt na její úplnou obnovu a změnu nevkusné betonové nádrže v… Více

Město Plzeň