2012

Městský kamerový systém k 31. prosinci 2012

23. 1. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

 

Městský kamerový systém k 31. 12. 2012
Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. V roce 2008 byla zahájena jeho kompletní obnova a modernizace. Došlo k vybudování nové struktury systému s využitím přenosů po městské optické informační síti. Digitalizace stávajícího systému byla předmětem první etapy obnovy kamerového systému. Původní analogovou strukturu nahradila digitální technologie, která umožnila rozšíření systému. Cílem je, aby každá služebna městské policie měla k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné na centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně se státní. Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské informační sítě připojit další kamery a klientská pracoviště.
 
V roce 2012 byly na trase od hlavního vlakového nádraží do Štruncových sadů instalovány čtyři kamery na podporu opatření pro zajištění bezpečnosti účastníků sportovních akcí.
 
V současné době je rozpracována třetí etapa. Zatím je předáno  11 kamer z celkem 19 plánovaných. Byla také navýšena kapacita diskového pole pro záznam. Realizace třetí etapy probíhá dle finančních možností. Předpokládané výdaje budou v celkové částce 17 milionů korun. Většina kamer této etapy bude osazena v MO Plzeň 3 (Bory, Skvrňany). Kamery v MO Plzeň 6 (Litice) a MO Plzeň 9 (Malesice) byly instalovány již dříve.
 
V roce 2013 budou v rámci třetí etapy osazeny kamery v prostoru křižovatek Tylova – Koperníkova, U letiště – Folmavská, a v ulicích Dominikánská, Hřímalého a na Domažlické u parkoviště TIR. Na služebně Městské policie na Borech bude instalováno nové klientské pracoviště.
 
Rozšíření kamerového systému bude pokračovat čtvrtou a pátou etapou, ve kterých dojde k dalšímu osazení kamer v městských obvodech Plzeň 4 (Doubravka) a Plzeň 1 (Lochotín) a k instalaci dalších klientských pracovišť na příslušných služebnách městské policie. Zatím byla ze čtvrté etapy osazena jedna kamera na křižovatce Dlouhá – Revoluční.
 
 Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně byla mimo jiné zahájena realizace první části projektu monitorování prostorů před budovami základních škol s termínem dokončení do 31. 03. 2013. Bude osazeno 15 kamer na dvanácti základních školách.
 
K 31. 12. 2012 bylo v provozu 67 kamer a 7 klientských pracovišť. 
(Jejich seznam a umístění je ke stažení na odkazu níže pod článkem.)

  Zdroj informací:  ing. Josef Brůha,  SVSMP

Soubory ke stažení:

Související články

Umístění kamer Městského kamerového systému v Plzni ke dni 31.1.2011.

25. 1. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Městský kamerový systém prochází zásadní obnovou. Vlastníkem systému je Město Plzeň a provozovatelem Správa veřejného statku m. Plzně. Kamery jsou určeny především ke sledování dopravy a veřejného pořádku. Jejich obsluhu provádějí… Více

Městský kamerový systém k 31.květnu 2012

11. 6. 2012 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Budování Městského kamerového systému - jeho aktuální stav, rozvoj a modernizace. Více

Město Plzeň