2012

Městský kamerový systém k 31.květnu 2012

11. 6. 2012 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

 

Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997.  V roce 2008 byla zahájena jeho kompletní obnova a modernizace. Došlo k  vybudování nové struktury systému s využitím přenosů po městské optické informační síti. Digitalizace stávajícího systému byla předmětem první etapy obnovy kamerového systému. Původní analogovou strukturu nahradila digitální technologie, která umožnila rozšíření systému. Cílem je, aby každá služebna městské policie měla k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné na centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně se státní. Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské informační sítě připojit další kamery a klientská pracoviště.
 
V rámci druhé etapy bylo původních 31 kamerových bodů z předchozího systému doplněno novými kamerami v městském obvodu Slovany, kde jich bylo do té doby minimum. Díky využití městské informační sítě bylo možno nainstalovat 13 kamer a zřídit 3 klientská pracoviště. Ta jsou na operačním oddělení státní policie v Nádražní ulici, na služebně městské policie v budově úřadu MO2 a na dispečinku PMDP, a.s. Čtrnáctá kamera je umístěna v Divadelní ulici. Finanční náklady na realizaci této etapy představovaly necelých 11 milionů korun. Etapa byla předána do provozu dne 31. 3. 2011.
  
Další třetí etapa je rozpracována. Zatím je předáno deset kamer a byla navýšena kapacita diskového pole pro záznam. Konečný počet kamer v této etapě bude 19. Zároveň budou instalována další klientská pracoviště. Realizace třetí etapy probíhá dle finančních možností. Předpokládané výdaje budou v celkové částce 17 milionů korun. Většina kamer z této etapy bude v MO Plzeň 3 (Bory, Skvrňany). Kamery v MO Plzeň 6 (Litice) a MO Plzeň 9 (Malesice) byly již v rámci této etapy instalovány.
 
Rozšíření kamerového systému bude pokračovat čtvrtou a pátou etapou, ve kterých dojde k dalšímu osazení kamer v městských obvodech Plzeň 4 (Doubravka) a Plzeň 1 (Lochotín) a instalaci klientských pracovišť na služebnách městské policie.
 
Samostatnou realizací bude v letošním roce instalace čtyřech kamer v centru města na podporu opatření při zajištění bezpečnosti účastníků sportovních akcí.
 
Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně byly instalovány kamery sledující prostor a okolí hřbitova u sv. Jiří, kde docházelo k páchání trestné činnosti. Připravuje se projekt monitorování prostorů před budovami základních a mateřských škol.
 
 K 31. květnu 2012 je v provozu 57 kamer a 6 klientských pracovišť. 
 

 Zdroj informací:  ing. Josef Brůha,  SVSMP

Soubory ke stažení:

Město Plzeň