2008

Úprava břehu Velkého boleveckého rybníka - II. etapa

29. 1. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Na podzim letošního roku bude zahájena II. etapa úpravy břehu Velkého boleveckého rybníka v úseku od bezpečnostního přelivu rybníka k Jacht-klubu. Tato stavba bude svým charakterem plynule navazovat na již realizované úpravy svahu bývalé ledovací rampy.

V rámci stavby budou realizovány následující stavební objekty:

  • vybudování dvou přístupových schodišť do vody
  • vybudování 3 vstupů do vody respektující současné průšlapy v porostu rákosu. Vstupy budou ohraničeny volně loženými kameny zabraňujícími jejich rozšiřování.
  • vybudování nové písečné pláže
  • vybudování 3 vstupů ze stávajícího chodníku v ulici U Velkého rybníka včetně sjezdové rampy pro přístup tělesně postižených osob
  • opevnění břehu kamennými bloky
Molo vybudované v předchozí etapě

 

Upravená plocha břehu bude oseta travní směsí a dosázena vhodnými dřevinami.

Cílem úprav je zabránění dalšího poškozování břehu větrnou a vodní erozí a zkvalitnění lokality pro rekreační využití.

Související články

Dokončení úpravy svahu rampy Velkého boleveckého rybníka

Dokončení úpravy svahu rampy Velkého boleveckého rybníka

20. 6. 2007 | Autor: Maršálková Jiřina

V květnu tohoto roku byla dokončena realizace úpravy svahu rampy Velkého boleveckého rybníka. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byla stavba dokončena o měsíc dříve oproti plánovanému termínu. Více

Úprava svahu rampy Velkého boleveckého rybníka

1. 12. 2006 | Autor: Maršálková Jiřina

Prostor rampy na hrázi Velkého boleveckého rybníka je vyhledávanou lokalitou pro rekreaci a odpočinek. Lepšímu využití zde brání rozpadávající se okraj navezené rampy. Vzniká eroze svahu a poškozování břehového porostu. Účelem realizované… Více

Město Plzeň