2006

Úprava svahu rampy Velkého boleveckého rybníka

1. 12. 2006 | Autor: Maršálková Jiřina

Prostor rampy na hrázi Velkého boleveckého rybníka je vyhledávanou lokalitou pro rekreaci a odpočinek. Lepšímu využití zde brání rozpadávající se okraj navezené rampy. Vzniká eroze svahu a poškozování břehového porostu. Účelem realizované stavby je zabránit uvedeným negativním jevům a usnadnit přístup do vody mj. také pro tělesně postižené spoluobčany.

K ochraně břehů bude sloužit opevnění z bloků lomového kamene, přístup k vodě umožní tři schodiště v břehovém opevnění. V jižní části rampy bude vybudován chodník, který bude sloužit pro přístup ke stávajícím dřevěným lavičkám na rampě. V místě bývalé ledovací rampy bude vybudováno pohledové molo, sloužící pro slunění. Pro snadný přístup tělesně postižených osob do vody poslouží přístupový chodníček – rampový sjezd se zábradlím. Celá stavba bude doplněna výsadbou vhodných dřevin.

Rampa

Výřez z projektu stavby: jedno z přístupových schodišť, molo a sjezdová rampa pro invalidy (situace a pohled z hladiny rybníka)

Termín realizace:   listopad 2006 až červen 2007

Náklady:   5.000.000,- Kč

Související články

Úprava břehu Velkého boleveckého rybníka - II. etapa

29. 1. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Na podzim letošního roku bude zahájena II. etapa úpravy břehu Velkého boleveckého rybníka v úseku od bezpečnostního přelivu rybníka k Jacht-klubu. Tato stavba bude svým charakterem plynule navazovat na již realizované úpravy svahu bývalé… Více

Dokončení úpravy svahu rampy Velkého boleveckého rybníka

Dokončení úpravy svahu rampy Velkého boleveckého rybníka

20. 6. 2007 | Autor: Maršálková Jiřina

V květnu tohoto roku byla dokončena realizace úpravy svahu rampy Velkého boleveckého rybníka. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byla stavba dokončena o měsíc dříve oproti plánovanému termínu. Více

Město Plzeň