2007

Projekt zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2007

28. 6. 2007 | Autor: Maršálková Jiřina

V loňském roce prodělal Velký bolevecký rybník řadu důležitých změn. Opatření pro zlepšení kvality vody na rybníce zahrnovala tři základní kroky: přímý zásah do koloběhu fosforu, redukci obsádky nežádoucích druhů ryb (cejn, perlín, plotice) a kultivaci vodních rostlin. V roce 2007 projekt pokračuje realizací opatření podobného charakteru, jako v loňském roce.
Aplikace chemické látky pro odstranění fosforu z vodního sloupce

 

Plotice a cejn odlovení na Velkém boleveckém rybníkuZměnu rybí obsádky by mělo podpořit cílené vysazování dravých druhů ryb (candáta a štiky), které zpomalují koloběh fosforu, jako základní živiny pro růst řas a sinic. V letošním roce, stejně jako v předcházejících dvou letech, již nebude vysazován kapr.

 

Se změnou rybí obsádky je spojena také změna charakteru a ceny povolenek pro chytání ryb. Již v letošní rybářské sezóně došlo k rozdělení povolenek dle lovených druhů ryb na povolenku pro lov ryb dravých ryb, pro lov nedravých ryb a povolenku kombinovanou. Cena povolenek se odvíjí od jejich druhu.

Vysazování a podpora růstu vodních rostlin, které jsou přímými konkurenty sinic a řas v boji o živiny, by mělo snížit dostupnost fosforu pro sinice a zvýšit tak průhlednost vody, a také vytvořit vhodné prostředí pro život ryb a ostatních vodních organismů. K redukci populace amura by měly napomoci selektivní odlovy na udici.

Samotná kultivace vodních rostlin a změna rybí obsádky by však nestačila k tomu, aby byla rybníku navrácena jeho samočistící schopnost, a proto byla v loňském roce aplikována do vodního sloupce chemická látka síran hlinitý. Laboratorní testy provedené v loňském roce, prokázaly zlepšení schopnosti sedimentu vázat fosfor v nerozpustné formě, což je zásadní pro posílení samočistící schopnosti vody. Krátkodobé zvýšení průhlednosti vody až na 3 m bylo jen vedlejším efektem aplikace chemické látky. V roce 2007 bude aplikace chemické látky pokračovat. Síran hlinitý však nahradí chlorid železnatý, který má také schopnost vázat fosfor z vodního sloupce do sedimentu. Aplikace této látky bude probíhat v týdenních až čtrnáctidenních intervalech do konce září. Souběžně s aplikací chloridu železnatého proběhnou odběry a rozbory vzorků vody a sedimentu.Příprava ohrádek pro kultivaci ponořených vodních rostlin

Jako dopňující opatření pro zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním sloupci bude v letním období instalován v místě výpustného zařízení rybníka mimo prostor koupání aerátor (provzdušňovač). Jeho použití bude určováno podle aktuálních kyslíkových poměrů v rybníce.

Zásahy provedené v roce 2006 se zčásti projevily již v letošním roce. Zvýšila se průhlednost vody, což bylo patrné už v zimních měsících. V některých místech nádrže se již objevují ponořené vodní rostliny. První trvalé výsledky však lze očekávat nejdříve za dva roky. Souhrn uvedených opatření se tedy jeví jako úspěšný. Návrat rybníka do požadovaného stavu je však dlouhodobý proces. Ekosystém rybníka si do budoucna sám musí najít rovnováhu, aby byl schopen udržet si kvalitu vody bez zásadních zásahů člověka.

Související články

Velký bolevecký rybník a vodní rostliny

Velký bolevecký rybník a vodní rostliny

19. 9. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Růst vodních rostlin v Boleveckém rybníce je od roku 2006 systematicky podporován. Obnova vodní vegetace je základní součástí projektu zlepšení jakosti vody v rybníce. Vodní rostliny jsou totiž pro dobrou kvalitu vody naprosto nezbytné. Více

Projekt zlepšení jakosti vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2008

Projekt zlepšení jakosti vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2008

20. 2. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Rok 2007 byl druhým rokem zásadních zásahů do ekosystému Boleveckého rybníka s cílem zajistit dlouhodobé zvýšení kvality vody. Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků bude projekt pokračovat i v letošním roce. Více

Zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka BIOMANIPULACE

20. 9. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

V roce 2006 byl po několika letech příprav spuštěn projekt biomanipulace na Velkém boleveckém rybníku. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vody v tomto největším a nejnavštěvovanějším rybníku v Plzni. Více

Město Plzeň