2007

Přípravy na BUGA 2007 vrcholí

5. 3. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

27. dubna bude po velkolepých přípravách slavnostně otevřena tradiční krajinářská výstava s názvem "Bundesgartenschau 2007 Gera / Ronneburg". Právě tato dvě města v německém Duryňsku jsou hlavními pořadateli a na výstavu se připravují bezmála 10 let.
A Plzeň bude při tom!

♣     CO JE TO "BUGA"?

BUGA, neboli Bundesgartenschau, je spolková krajinářská výstava s více než padesátiletou tradicí pořádaná pravidelně každé dva roky v jiném německém městě. Výstava si klade za cíl především obnovu rozsáhlých zdevastovaných nebo necitlivě využívaných příměstských částí krajiny, přičemž vše směřuje k vytváření trvalých hodnot v oblasti příměstské rekreace a ekologie v problémových uzemích. Kromě velkolepých krajinářských úprav je pro zatraktivnění navíc celý areál obohacen o dílčí výstavy, prezentace architektů, krajinářských architektů, výtvarných umělců, nechybí ani bohatý kulturní program a možnost ochutnávky tradičních místních pochoutek a zlatavého moku. Po skončení výstavy jsou tyto odstraněny nebo zredukovány a na místě zůstává rozsáhlý park sloužící k rekreaci tamních obyvatel.

♣     LANDESGARTENSCHAU versus BUNDESGARTENSCHAU

Koho tento koncept upomíná na nedávno proběhlou "Krajinnou výstavu bez hranic Markredwitz / Cheb 2006", není daleko od pravdy. Princip je vskutku shodný, ovšem s tím rozdílem, že zemské výstavy (Landesgartenschau) typu Markredwitz / Cheb se pořádají v Německu každoročně a třeba i v několika spolkových zemích současně, kdežto spolková výstava (Bundesgartenschau) má výsadu královny mezi krajinářskými výstavami, koná se jednou za 2 roky, v měřítku je mnohonásobně rozsáhlejší, v úpravách odvážnější a nepředstavitelně finančně nákladnější. O celkové náročnosti svědčí i fakt, že pořádající město ví o své účasti zhruba 10 let dopředu a po tuto dobu se na náročný projekt intenzivně připravuje.

areál výstavy (oranžová barva)

♣     BUGA 2007

Naposledy se BUGA konala v Mnichově v roce 2005, kdy se masy asfaltu a betonu bývalého 560 ha velkého letiště proměnily v nadčasový Riemer Park.

BUGA 2007 poprvé uplatňuje koncept dvou hostitelských míst zároveň - sousedních měst Gera a Ronneburg v oblasti východního Duryňska. Výstavní část zaujímá 30 ha v Geře a 45 ha v Ronneburgu, obě části pak propojuje linie říčního údolí. Celková rozloha areálu se pohybuje okolo 800 ha.

K obdivuhodným krajinářským úpravám došlo zejména v Ronneburgu při rekultivaci bývalých uranových dolů. Ty v roce 1991 definitivně skončily po 40-ti letech těžby svůj provoz. Zůstala jen monumentální jizva obklopená pustou postindustriální krajinou. Projekt rekultivace je zdařilým projevem německého smyslu pro velkolepost a velkorysost; původní doly byly nejen zavezeny, ale dokonce i navršeny v masivní kopec. Jedná se o největší přesun zemní hmoty v Evropě vůbec. Nešetřilo se ani zelení; v areálu našlo uplatnění 6.538 stromů, 110.000 trvalek, 26.500 růží atd. Úpravami vzniklo několik nápaditých tematických celků, jako například Duryňské světy, Růžová zahrada, Květinové korso, Partnerské zahrady apod.

uranové doly po vytěžení v roce 1991

stav po rekultivaci: doly zmizely pod navážkou kopce v pozadí

♣     PARTNERSKÁ ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ

A právě partnerské zahrady přivedly k účasti na BUGA 2007 i město Plzeň, jakožto bývalé družební město města Gera. Plzeň, stejně jako dalších 11 partnerských měst z různých států, dostala prostor ke své  prezentaci na cca 75-ti m² plochy. Plocha byla oválného tvaru a obehnaná živým plůtkem. Úkol pro Plzeň zněl následovně: "na přidělené ploše navrhněte a vlastními silami zrealizujte plzeňskou zahradu, která symbolicky vyjádří to, co je pro Plzeň typické".

Návrh i relizaci zajistila Správa veřejného statku města Plzně v průběhu roku 2006 (projektant: Ing. Klára Cílková, zahradní a krajinářský architekt; realizační tým: Ing. Jana Včalová, Ing. Petr Kuták, Ing. Klára Cílková, p. Bohumil Dezort). Poslední etapa realizace proběhne v polovině dubna krátce před otevřením výstavy.

Více informací o plzeňské zahradě najdete v článku Plzeňská zahrada na BUGA 2007, informace o celé výstavě pak na oficiálních stránkách výstavy www.buga2007.de

ideový návrh plzeňské zahrady

Související články

Partnerské zahrady na BUGA 07

Partnerské zahrady na BUGA 07

18. 12. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Velkolepá krajinářská výstava s více než 50-tiletou tradicí BUGA 07 konaná v německým městech Gera a Ronneburg byla v polovině října slavnostně ukončena. Poprvé v historii se jí zúčastnilo také město Plzeň, a to v … Více

Plzeňská zahrada na BUGA 2007

5. 3. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Město Plzeň buduje vedle dalších 11-ti partnerských měst města Gera svou partnerskou (družební) zahradu, která se stane součástí dlouho připravované krajinářské výstavy "Bundesgartenschau 2007 Gera / Ronneburg" (BUGA 2007) ve východoněmeckém… Více

"BUGA 2005" aneb BUNDESGARTENSCHAU v Mnichově

2. 3. 2006 | Autor: Cílková Klára, Ing.

"BUGA" neboli Bundesgartenschau je celonárodní zahradně-architektonická až krajinářská výstava pořádaná každým druhým rokem v Německu. Ročník 2005 se konal pod vlajkou Mnichova ("BUGA 05"), kam se pracovníci SVSMP vydali na zkušenou. Té další … Více

Město Plzeň