2005

"BUGA 2005" aneb BUNDESGARTENSCHAU v Mnichově

2. 3. 2006 | Autor: Cílková Klára, Ing.

"BUGA" neboli Bundesgartenschau je celonárodní zahradně-architektonická krajinářská výstava pořádaná každým druhým rokem v Německu. Ročník 2005 se konal pod vlajkou Mnichova ("BUGA 05"), kam se pracovníci SVSMP vydali na zkušenou. Té další "BUGy" v roce 2007 ("BUGA 07") se totiž bude město Plzeň přímo účastnit. V areálu pořádajících měst Gera a Ronnenburg vznikne partnerská zahrada města Plzně.

 

logohlavní parková terasa

 

Hlavní spektrum témat výstavy zůstává neměnné – urbanismus versus krajina, hospodářství versus ekologie, kultura versus příroda. Ačkoli by se mohlo zdát, že je výstava zaměřena především na odbornou veřejnost, skutečnost je jiná. V průběhu padesátileté historie výstav si německé obyvatelstvo na jejich konání doslova přivyklo a tak si je oblíbilo, že se návštěva BUGy stala pro mnoho lidí jakousi milou samozřejmostí. Čísla mluví za vše; 26 ročníků výstavy shlédlo přes 50 miliónů lidí.

♣   CO JE TO VLASTNĚ "BUGA"

Dějištěm výstavy se stává pokaždé nějaké zdevastované či nevyužívané území velkolepých rozměrů, jako jsou např. těžební oblasti či lomy. V rámci výstavy se území zrekultivuje a vzniká tak zpravidla rozsáhlý, moderní krajinářský park s vysokým rekreačním potenciálem (možnost procházek, sportovní vyžití, kulturní akce, dětská hřiště, kavárny). Tento park se stává po skončení výstavy veřejně přístupným a představuje příjemné místo k pobytu pro všechny obyvatele dané lokality, neboť je myšleno skutečně na všechny věkové kategorie. Do parku je pro zatraktivnění výstavy vložena ještě dočasná expozice (prezentace architektů, výtvarníků, firem, stánky s občerstvením), která je po ukončení výstavy odstraněna. Výstava trvá vždy 6 měsíců, od května až do poloviny října.

 

letecký koncept parku

 

♣   KDE NAPOSLEDY?

„BUGA 05“ se konala v Mnichově. Její atmosféru Vám pomohou navodit obrázky v přiložené prezentaci, které pořídili při své návštěvě pracovníci SVSMP. Výstava byla zbudována na rozlehlé ploše bývalého letiště na východní straně mnichovské metropole.

♣   AKCE VE VELKOLEPÉM STYLU ...aneb hleděli s ústy dokořán

Stále bylo na co se dívat a čemu se divit. Všude záplava barev a vůní, nevídaných technických prvků a inspirativních nápadů. Zde pro představu jen některá z úctyhodných dat:
Φ   Celý areál zabíral plochu o velikosti 200 hektarů.
Φ   Náklady na zbudování parku a dočasné expozice činily 107 000 000 EUR  (přes 3 miliardy korun!).
Φ   Celkem bylo vysazeno 30 000 vzrostlých stromů, 8 650 keřů, 260 000 trvalek, 2 000 000 cibulí, založeno 43 ha květnatých luk a 12 ha pobytového trávníku.
Φ   Výstavu shlédly 3 milióny  návštěvníků.

část areálu - Zahrada buněk

♣   OBRÁCENÁ PERSPEKTIVA ...aneb hlavní téma výstavy

Hlavním tématem výstavy byla „obrácená perspektiva“. Návštěvník tak měl jedinečnou možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké je to být třeba maličkým mravencem a brodit se nepřátelsky vysokou trávou, jaké to je ocitnout se v ptačím hnízdě nebo jak vidí z výšky svět čmelák poletující nad rozkvetlou loukou. Zážitek mohl člověk ještě umocnit jízdou na lanovce o délce 3km, která křižovala celý areál ve výšce 28 m nad zemí a podávala tak dokonalý přehled.

Obdivuhodným počinem bylo i zbudování jezera o rozloze 12 ha, které funguje na principu kořenové čističky. Nejvyšším bodem areálu je tzv. „sáňkovací pahorek“, který je uměle navršen do 22 m.

Na své si samozřejmě přišli milovníci všeho, co roste. Ke shlédnutí byly odvážně komponované záhony květin, rostliny v netradičních nádobách, nové odrůdy rostlin nebo rostliny všeobecně známé, ale novým způsobem použité.

Prohlídka výstavy zabrala celý den, a proto přišla vhod volně rozmístěná lehátka, rekreační loučky, herní prvky (i pro dospělé!) a samozřejmě dobře vychlazený bavorský Weissbier. A stejně má při odchodu člověk pocit, že neviděl všechno.

monumentální ptačí hnízdo (Zahrada buněk)Zahrada listů

♣   POSELSTVÍ BUDOUCNOSTI ...aneb můžeme jen závidět

Celá akce je jedinečnou ukázkou toho, jak by plánování člověka v krajině mělo v rámci trvale udržitelného rozvoje vypadat. Projekt je výsledkem těsné spolupráce mnoha uznávaných odborníků, a to na mezinárodní úrovni – urbanistů, architektů, zahradních a krajinářských architektů (Gilles Vexlard, Paříž; Rainer Schmidt, Mnichov), ekologů a výtvarníků. Projekční práce byly započaty už v roce 1995, výstavba areálu pak v roce 1998, tedy 3 roky projekce a 7 let realizací před otevřením výstavy. Nic nevznikalo prvoplánově, vše je důsledně promyšleno tak, aby stávající podoba areálu umožnila další rozvoj území i v daleké budoucnosti a nestala se bariérou funkční ani myšlenkovou.

meditační místo - Zahrada světových náboženství

♣   "BUGA 2007" ...aneb Plzeň bude u toho

Další BUGA bude ke shlédnutí v sousedních městech Gera a Ronnenbug (spolková země Durinsko) v termínu 27.4. až 14.10. 2007. Město Plzeň bylo jakožto bývalé partnerské město Gery vyzváno, aby na přiděleném pozemku vybudovalo v rámci výstavy svou partnerskou zahradu, která by měla symbolicky vyjádřit vše, co je pro Plzeň typické. Takovou nabídku nešlo odmítnout. Projekční sekce Správy veřejného statku navrhla expozici v podobě zahradní kompozice, kterou pojede v průběhu roku 2006 realizovat. A já doufám, že třeba právě tato skutečnost iniciuje Vaší chuť na pěkný a zároveň poučný výlet v příštím roce. 

♣   UŽITEČNÉ ODKAZY  ...aneb chcete vědět více?

Více informací naleznete na oficiálních stránkách BUGy: www.buga2007.dewww.buga2005.de

Související články

Partnerské zahrady na BUGA 07

Partnerské zahrady na BUGA 07

18. 12. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Velkolepá krajinářská výstava s více než 50-tiletou tradicí BUGA 07 konaná v německým městech Gera a Ronneburg byla v polovině října slavnostně ukončena. Poprvé v historii se jí zúčastnilo také město Plzeň, a to v … Více

Plzeňská zahrada na BUGA 2007

5. 3. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Město Plzeň buduje vedle dalších 11-ti partnerských měst města Gera svou partnerskou (družební) zahradu, která se stane součástí dlouho připravované krajinářské výstavy "Bundesgartenschau 2007 Gera / Ronneburg" (BUGA 2007) ve východoněmeckém… Více

Přípravy na BUGA 2007 vrcholí

5. 3. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

27. dubna bude po velkolepých přípravách slavnostně otevřena tradiční krajinářská výstava s názvem "Bundesgartenschau 2007 Gera / Ronneburg". Právě tato dvě města v německém Duryňsku jsou hlavními pořadateli a na výstavu se připravují… Více

Město Plzeň