Realizované akce

Stavební úpravy Bolevecké ulice

12. 10. 2020 | Autor: Pojerová Miroslava

V průběhu měsíce září SVSMP zrealizovala opravu části Bolevecké ulice nacházející se v protilehlém rohu křižovatky s Karlovarskou ulicí. Více

Oprava chodníku - Živnostenská ulice

7. 10. 2020 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Na konci září byla dokončena oprava části chodníku v Živnostenské ulici (mezi čísly 11 a 17). Více

Oprava vozovek a chodníku (Rokycanská, Pod Vrchem)

7. 10. 2020 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

V průběhu září 2020 byly dokončeny opravy nevyhovujících částí živičných vozovek a chodníku. Více

Oprava schodiště a manipulační plochy Železničářská ul.

7. 10. 2020 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Na začátku září 2020 byla dokončena oprava schodiště a manipulační plochy ve vnitrobloku Železničářské ulice v Plzni na Doubravce. Více

Město upravilo autobusové zastávky Pod Zámečkem

29. 9. 2020 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku m. Plzně, zajistilo úpravu autobusových zastávek „Pod Zámečkem“ v ulici V Radčicích v městské části Plzeň – Radčice. Více

Dokončena úprava autobusových zastávek v Podhájí

29. 9. 2020 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku m. Plzně, dokončilo úpravu autobusových zastávek „Rozcestí Podhájí“ v ulici K Černicím v místní části Radobyčice – Podhájí. Více

Oprava účelové komunikace Luční

8. 9. 2020 | Autor: Pojerová Miroslava

Na začátku září byla dokončena oprava úseku účelové komunikace Luční podél Berounky v celkové délce 750 m. Komunikace byla šířkově upravena a provedeno nové živičné zpevnění. Více

Oprava chodníků v Úslavské ulici na Slovanech

1. 9. 2020 | Autor: Sýkora Pavel

V průběhu měsíce července letošního roku byly provedeny opravy chodníků v Úslavské ulici. Více

Oprava ve Školní ulici

15. 5. 2020 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

V průběhu května 2020 byla dokončena oprava poničené vozovky a chodníku ve Školní ulici na Doubravce. Více

Úprava parkovacích stání ve vnitrobloku Hrádecká

15. 5. 2020 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Během dubna 2020 SVSMP nechala zrealizovat úpravu parkovacích stání ve vnitrobloku Hrádecká v Plzni na Doubravce. Více

Město Plzeň