Realizované akce

Oprava chodníku - Živnostenská ulice

7. 10. 2020 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Na konci září byla dokončena oprava části chodníku v Živnostenské ulici (mezi čísly 11 a 17). Stávající chodník byl místy velmi propadaný a hrozilo již nebezpečí pádu osob zejména v zimním období.

Došlo k předláždění chodníku a osazení nových betonových obrub, k objektu byla přidána hydroizolační fólie.

Prováděcí firma: DYBS Plzeň s.r.o.

Celkové náklady: 152.000,- Kč


před:
     

po:
     

Město Plzeň