Plzeňský standard komunikací

Dokument popisující tyto oblasti:

1. Dopravní řešení komunikací
2. Světelná signalizace
3. Kamerový systém
4. Veřejné osvětlení
5. Opravy, rekonstrukce a výstavba vozovek a chodníků
6. Provádění výkopů a zásypů rýh inženýrských sítí v komunikacích
7. Manipulace se stavebním materiálem
8. Konstrukce tramvajových tratí
9. Trakční vedení, kabely, měnírny
10. Uliční vpusti
11. Dopravní značení
12. Mostní objekty a opěrné zdi

Plzeňský standard komunikací platný od 15. 2. 2024 (PDF, 766 kB)

Pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně č. 01/2010 (doc, 28kB)

Pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně č. 02/2010 (PDF, 533 kB)

Město Plzeň