Realizované akce

Oprava schodiště a manipulační plochy Železničářská ul.

7. 10. 2020 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Na začátku září 2020 byla dokončena oprava schodiště a manipulační plochy ve vnitrobloku Železničářské ulice v Plzni na Doubravce. Nevyhovující betonové desky byly nahrazeny zámkovou dlažbou a schodiště bylo osazeno zábradlím.

Prováděcí firma: Ekolevel s.r.o.

Celkové náklady: 112.000,- Kč


před:
     

po:

Město Plzeň