Realizované akce

Oprava účelové komunikace Luční

8. 9. 2020 | Autor: Pojerová Miroslava

Na začátku září byla dokončena oprava úseku účelové komunikace Luční podél Berounky v celkové délce 750 m. Komunikace byla šířkově upravena a provedeno nové živičné zpevnění.

Prováděcí firma: STRABAG a.s.

Celkové náklady: 5.785.000,- Kč


před:
     

po:
     

 

Město Plzeň