Realizované akce

Stavební úpravy Bolevecké ulice

12. 10. 2020 | Autor: Pojerová Miroslava

V průběhu měsíce září SVSMP zrealizovala opravu části Bolevecké ulice nacházející se v protilehlém rohu křižovatky s Karlovarskou ulicí.
Důvodem byl požadavek na zvýšení obecné a dopravní bezpečnosti a plynulosti provozu a zajištění optimálně možného počtu parkovacích stání v dotčeném úseku komunikace.

Během stavby byla provedena oprava stávajícího chodníku, původní povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou, včetně vodících linií pro nevidomé. Plocha chodníku byla rozšířena tak, aby korespondovala s dosavadními přirozenými trasami chodců.
Součástí stavby bylo taktéž vybudování 9 nových parkovacích stání.
Celé pochozí prostranství doplňuje nově vytvořené rabátko osázené pokryvnými keři, které v následujících letech zazelená, zhoustne a v letním období bude tvořit bohatý krásně kvetoucí porost.

Prováděcí firma: IDLER s.r.o.

Celkové náklady: 1.624.424,20 Kč


před:
     

po:
     

Město Plzeň