Starší

Dětské hřiště Homolka

18. 7. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Homolka 

investor:                                 Statutární město Plzeň

objednala:                             SVSMP

autor:                                      Jakub Chvojka – architekt krajinář

dodavatel - vytvořili:              Tomáš Indra, Libor Kuzďas - řezbáři 

 

náklady na stavbu:                296.891 Kč

dřevo a “výrobní” halu dodala SVSMP  

 

Časový průběh: 

Myšlenka vytvořit netradiční hřiště je na SVSMP několik let.

Vybrání lokality Homolka:        červenec 2001 

Zpracováni projektu ke SP:     srpen 2001 
 

Žádost o SP:                               září 2001

Vydání SP:                                   leden 2002

SP vydal:                                     SÚ MO 2 PLZEŇ - SLOVANY

Realizace:                                   březen - květen 2002 

 

 Pohled do dílny řezbářů  (obrázky JPG)

   obr. 1 

   obr. 2 

 

Jak hřiště slouží  (obrázky JPG)  

   buďte vítání v dětském království 

   po přestřihnutí pásky

   kolébačka a chýše v podobě homolky 

   lana mezi stromy 

   mimoúrovňová kladina 

   pavučiny broučků vlastně sítě pro děti 

   velká houpačka v obležení 

   zkouška nosnosti šikmé kladiny

Město Plzeň