2021

Zpráva o stavu SSZ v Plzni - bilance roku 2021

7. 2. 2022 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V článku o světelné signalizaci v Plzni byly podrobněji rozebrány jednotlivé technologie i s obsáhlejším komentářem. Letos se tedy opět zaměříme jen na popis změn, ke kterým v roce 2021 na poli SSZ došlo. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty k 1. lednu 2022. Meziroční pokles znamená většinou posun k lepšímu, tedy úbytek zastaralých technologií a nežádoucích stavů.

technologie řadiče, typ

mimo

C900

920ES

940ES

MR

MS

sX

celkem

provoz

57

14

16

2

3

6

98

0

 Na poli technologií řadičů SSZ nedošlo v roce 2021 k žádným výraznějším změnám. V průběhu roku 2020 byly ukončeny dodávky řadičů Siemens C9xx a do všech nově projektovaných SSZ již míří nová generace řadičů sX. Poslední řadič C920 držený původně na ústředně jako záložní byl osazen do terénu na K623 Zborovská - Samaritská. Počet řadičů C940 se zastavil na 16 a již se nepředpokládá žádná nová instalace.

Zcela nově byla světelná signalizace zprovozněna na křižovatkách K325 Na Sudech - Pod Stráží, a K652 Folmavská - Lidl. Obě již na nejmodernějších řadičích Siemens sX. Nového řadiče sX se po rekonstrukci dočkala i K318 Plaská - Studentská.

Zastaralé řadiče Siemens MR a MS pak byly typem C900 "vytěženým" v rámci rekonstrukcí nahrazeny také v křižovatce K601 Klatovská - E.Beneše a K621 Doudlevecká - Cukrovarská. Na obou místech došlo jen k výměně nevyhovujícího řadiče za novější, bez dalšího zásahu do kabelů a návěstidel. Zůstala tedy zachována původní žárovková návěstidla; řadiče C900 jsou posledním modelem, který umí tato návěstidla obsloužit.

K výraznému rozšíření SSZ došlo na Zborovské ulici, kde byl původní přechod P98 nahrazen signalizací pro celou křižovatku K623 Zborovská - Samaritská. Zde byla s výměnou řadiče spojena i kompletní rekonstrukce kabelů a návěstidel, proto mohl být využit nízkovoltážní řadič C920. 

SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

návěstidla

v provozu

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nic

chod/cykl

98

96

47

7

34

8

2

47

Co se komunikace s dopravní ústřednou týče: Z výše zmiňovaných SSZ byly na optické vlákno nově připojeny K325K623, u K652 byl zatím použit kabel na části trasy, ačkoli i zde se s optikou až k řadiči do budoucna počítá. Na svých původních technologiích pak zůstaly ostatní rekonstruované křižovatky, tedy K601K621 na kabelu a K318 na optice. Téměř polovina řadičů ve městě tak ke komunikaci používá optické vlákno napřímo, další třetina pak alespoň na nějaké části své komunikační trasy.

Ubyla tři SSZ komunikující po metalické lince a jedno přes GSM, přibyla 4 kombinovaná připojení. Počet nepřipojených (resp. nepřipojitelných) SSZ se stabilizoval na pouhých dvou.

Všechny nově stavěné nebo rekonstruované křižovatky, pokud jimi procházejí cyklostezky, jsou již standardně osazovány smíšenými návěstidly chodec/cyklista. Jejich počet se vloni zvýšil o jednu a tato návěstidla se dnes vyskytují na téměř polovině SSZ ve městě.

1.1.2022

technologie svítidel:

preference MHD:

SSZ

klasické

LED

jen trolej.

jednotka

bez

v provozu

žárovky

230V

nízkoVolt

kontakty

v místě

sdílená

pref.

98

24

38

36

9

54

23

12

Nahrazení klasických žárovek úspornějšími LED-svítidly většinou souvisí s výše zmiňovanými akcemi. Odpovídající nízkonapěťová návěstidla 1W/24V byla instalována u všech nových řadičů C920 i sX (K318, K325, K623K652). Ubyla dvě SSZ se žárovkami, konkrétně K653K664 na Folmavské. Na obou byla bez dalších nutných změn využita návěstidla LED 230V, pocházející z rekonstruovaných P98 a K318.

Poslední nová rádiová jednotka pro preferenci vozidel MHD byla dodána s řadičem K317 v roce 2020 jako 54. kus. Dále se jejich počet ve městě již nemění, pouze dochází k jejich přeskupení. Nově byla jednotka ze skladu ústředny osazena na K623 Zborovská - Samaritská, definitivně platné provozní parametry pak dostala i dosud zkušební jednotka na K512 Nepomucká - Štefánikova. Sdílená preference pak byla rozšířena na K119 Klatovská - Bendova, K601 Klatovská - E.Beneše, K649 Sukova - Schwarzova a K652 Folmavská - Lidl. Pouhou optimalizací stávajících jednotek ve smyslu maximálního využití jejich kapacity tak dochází k rozšiřování počtu SSZ s preferencí MHD, aniž by byl nutný nákup jednotek nových.

Lze předpokládat, že i v roce 2022 bude modernizace SSZ v Plzni alespoň podobným tempem pokračovat.

Město Plzeň