2021

Vnitroblok ve Smrkové ulici v Doubravce prochází úpravami

11. 11. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Jeden z vnitrobloků ve Smrkové ulici začalo město opravovat. Naše organizace zde opraví komunikaci a veřejné osvětlení, vodárna položí nové vodovodní potrubí a opraví kanalizaci. Sdružená stavba dvou investorů za 12 milionů korun, která pozmění organizaci dopravy v klidu, má skončit na jaře příštího roku.

„Podobně jako v ulici U Hřbitova se i tady město domluvilo s Vodárnou na společném postupu. Nejprve proběhne oprava vodovodního a kanalizačního řadu, teprve pak se budou dělat úpravy na povrchu. Pokud bychom opravili komunikace na povrchu bez infrastruktury pod ní, nejspíš bychom ji brzy poškodili při nějaké opravě. Právě poruchy na vodovodním vedení bývají nejčastějším důvodem neplánovaných výkopů v komunikacích. Proto město rekonstrukce ulic v zástavbě koordinuje s plzeňskou vodárnou a plánuje jejich opravy společně,“ vysvětluje náměstek primátora Pavel Šindelář a dodává: „V první etapě, která má proběhnout ještě letos, dojde k výměně starého vodovodního potrubí ze 60. let v úseku Rádiová – Na Dlouhých a současně bude provedena oprava kanalizačního potrubí. Nově budou také opraveny kanalizační přípojky, vysazeny odbočky uličních vpustí, vyměněny a sanovány kanalizační šachty a osazeny nové poklopy.“

Po zimní přestávce bude provedena oprava komunikace, která se dotkne zejména parkování. Místo takzvaného parkování „na divoko“ na chodníku zde vzniknou podélná parkovací stání a bude zvýšen počet šikmých parkovacích stání včetně dvou pro osoby s tělesným postižením.

Ve vnitrobloku Smrková bude také upraveno veřejné osvětlení. V souvislosti se změnou vnitroblokového uspořádání dojde také ke změně umístění stožárů. Původní tři svítidla budou přeložena do nových betonových základů, jedno nové světelné místo stejného typu přibude. Stáří původních svítidel je přibližně 7 let.

Stavba nevyvolá omezení dopravy v okolních ulicích, ve vnitrobloku bude provoz respektovat aktuálně prováděné stavební práce.

Investorem stavby je sdružení Správy veřejného statku města Plzně a Vodárny Plzeň, a.s. Cena stavby je 11.926.191,-Kč s DPH (Správa veřejného statku města Plzně zaplatí 2.969.501,-Kč, Vodárna Plzeň, a.s. pak 8.956.690,-Kč). Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Plánovaný termín dokončení je na jaře 2022.

      

      

Foto: Eva KRIEGEROVÁ, MMP

Město Plzeň