2021

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2021

18. 2. 2022 | Autor: Brůha Josef, Ing.

Na jaře roku 2021 byla na základě zpracované projektové dokumentace a veřejné zakázky provedena rekonstrukce čtyř kamer pocházejících ještě z první etapy v roce 2010, které již technicky ani provozně nevyhovovaly. Jednalo se o kamery na třech křižovatkách a jednu v sadovém okruhu. Otočné kamery na křižovatkách byly zároveň doplněny o panoramatické kamery, které na rozdíl od otočných kamer poskytují více podkladů pro řešení dopravních nehod. Na rekonstrukci dalších kamer z první etapy byla připravena veřejná zakázka, jejíž předmětem je výměna sedmnácti kamer, doplnění třinácti panoramatických kamer, instalace dvou nových kamer a vybudování souvisejících přenosových tras v rámci městské optické sítě. Nově jsou osazovány kamery s FullHD rozlišením a optickým přenosem zajišťující vysokou kvalitu obrazu požadovanou uživateli kamerového systému. Vzhledem k předpokládané výši nákladů bude realizace této akce probíhat v letech 2022 až 2023.

Akcí hrazenou z programu prevence kriminality byla instalace kamer v prostoru před objektem „Domov sv. Františka“ provozovaným Městskou charitou Plzeň. Vzhledem k zaměření tohoto areálu mají kamery přispět k zajištění veřejného pořádku v jeho okolí. Další kamera s využitím programu prevence kriminality byla osazena v Dobrovského ulici a rovněž má přispět k zajištění veřejného pořádku.

Na základě požadavku městského úřadu Plzeň – Doubravka byla prověřena možnost instalace kamer ve Špitálském lese se záměrem monitorovat odlehlý prostor pro volnočasové setkávání občanů, který byl vybaven novým mobiliářem. Po vyřešení technických problémů zde byly osazeny dvě kamery, jejichž realizaci financoval Odbor Smart Cities Magistrátu města Plzně.

V průběhu roku 2021 pokračovala spolupráce se Správou informačních technologií města Plzně za účelem hledání dalších možností využívání kamerového systému na základě připravovaného dovybavení kamerového systému samostatnými inteligentními programy. Účelem těchto programů bude vyhodnocovat rovněž nestandardní události a při vzniku takové události propojit dotčené kamery z místa na operační pracoviště příslušné složky IZS. Mohou to být například mimořádnosti v dopravě, vznikající požár atd. Dalším výstupem systému budou například statistická data v dopravě. Výhodou těchto programů je možnost získávání informaci z kamerových systémů různých provozovatelů, aniž by se tyto systémy navzájem ovlivňovaly.

V návaznosti na testování využití inteligentní videoanalýzy byly instalovány dvě kamery pro sčítání dopravy a zejména cyklistů. Další kamera, která využívá videoanalýzu, byla instalována za účelem kontroly prostoru sběrného místa tříděného odpadu, kde dochází ke vzniku černých skládek. Uvedené kamery instalovala Správa informačních technologií města Plzně a jsou součástí městského kamerového systému. Na dalších již stávajících kamerách na vybraných křižovatkách, které jsou rovněž vybaveny inteligentní videoanalýzou, byly úspěšně testovány možnosti sčítání vozidel a získávání statistických dopravních dat.

V rámci investiční akce města bylo vybudováno parkoviště P+R v Dobřanské ulici, na kterém byly osazeny tři nové kamery.

K 31. 12. 2021 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 230 kamer a 15 klientských pracovišť.

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň