2020

Zpráva o stavu SSZ v Plzni - bilance roku 2020

29. 3. 2021 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V článku o světelné signalizaci v Plzni byly podrobněji rozebrány jednotlivé technologie i s obsáhlejším komentářem. Letos se tedy opět zaměříme jen na popis změn, ke kterým v roce 2020 na poli SSZ došlo. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty k 1. lednu 2021. Meziroční pokles znamená většinou posun k lepšímu, tedy úbytek zastaralých technologií a nežádoucích stavů.

 

technologie řadiče, typ

mimo

C900

920ES

940ES

MR

MS

sX

celkem

provoz

57

13

16

3

4

3

96

0

Na poli technologií řadičů SSZ došlo v roce 2020 k výraznějším změnám, které ale běžný občan nemá možnost pozorovat. V průběhu roku byly ukončeny dodávky řadičů Siemens C9xx a do všech nově projektovaných SSZ již míří nová generace řadičů sX. Rok 2020 byl tedy posledním, kdy byly současně osazeny jak ještě typy C920, tak už i sX. Počet řadičů C940 se zastavil na 16 a ani zde se již nepředpokládá žádná nová instalace.

Zcela nově byla světelná signalizace zprovozněna na křižovatkách K361 Studentská - Krašovská, K649 Sukova - SchwarzovaK672 Dobřanská - točka Bory. Nových řadičů se po rekonstrukci dočkaly i K317 Gerská - Studentská, K347 Studentská - Žlutická a K606 Klatovská - Kaplířova. Všechny byly osazeny ještě typem C920.

Zastaralé řadiče Siemens MR a MS byly typem C920 nahrazeny také v křižovatce K320 Plaská - TachovskáK620 Doudlevecká - U trati. Součástí těchto rekonstrukcí byla i instalace úsporných LED návěstidel. Na K119 Klatovská - Bendova byl pak namísto typu MR osazen řadič C900 z K317. Zde došlo jen k výměně nevyhovujícího řadiče za novější, bez dalšího zásahu do kabelů a návěstidel. Zůstala tedy zachována ta původní žárovková. A právě proto byl použit řadič C900 jako poslední z modelů, který umí tato návěstidla obsloužit.

Další dva řadiče MR pak byly nahrazeny nejnovějším typem Siemens sX, a to na křižovatkách K141 Tylova - Koperníkova a K208 Domažlická - Línská. Zde byla také s výměnou řadiče spojena i kompletní rekonstrukce návěstidel. Původně zkušební řadič sX na K512 Nepomucká - Štefánikova byl přestavěn do stejné konfigurace jako oba ostatní a následně převzat pod správu SVSmP.

 

SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

návěstidla

v provozu

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nic

chod/cykl

96

94

45

10

30

9

2

46

Kromě K672 a K512, které komunikují přes GSM modem a K119, která zůstala na kabelu, jsou všechny výše jmenované křižovatky připojeny k dopravní ústředně optickými vlákny. Nově pak bylo optické vlákno dotaženo i k P130 přechod CAN a K650 Sukova - Čermákova. Téměř polovina řadičů ve městě tak využívá tento způsob komunikace napřímo, další třetina pak alespoň na nějaké části své komunikační trasy.

Ubylo 8 SSZ komunikujících po metalické lince, přibylo 5 kombinovaných připojení. Neměnil se celkový počet GSM modemů, došlo však k drobným změnám v jejich umístění. Počet nepřipojených (resp. nepřipojitelných) SSZ se již snížil na pouhé dvě.

Byla dokončena dlouhodobě plánovaná instalace smíšených návěstidel chodec-cyklista do všech lokalit, kam to legislativa umožňuje. Všechny nově stavěné nebo rekonstruované křižovatky, pokud jimi procházejí cyklostezky, jsou již tímto typem návěstidel osazovány naprosto standardně. Počet lokalit se smíšenými návěstidly se zvýšil o 18 a tato návěstidla se dnes vyskytují na téměř polovině SSZ ve městě.

1.1.2021

technologie svítidel:

preference MHD:

SSZ

klasické

LED

jen trolej.

jednotka

bez

v provozu

žárovky

230V

nízkoVolt

kontakty

v místě

sdílená

pref.

96

26

38

32

11

52

19

14

Nahrazení klasických žárovek úspornějšími LED-svítidly většinou souvisí s výše zmiňovanými akcemi. Odpovídající nízkonapěťová návěstidla byla instalována u všech nových řadičů C920 i sX. Ubyla čtyři SSZ se žárovkami a jedno s LED 230V, přibylo 10 nízkonapěťových 1W/24V.

Poslední nová rádiová jednotka pro preferenci vozidel MHD byla dodána s řadičem na K317. Dále se jejich počet ve městě již nemění, pouze dochází k jejich přeskupení. Nově byly jednotky osazeny na K141 Tylova - Koperníkova, K361 Studentská - Krašovská, K606 Klatovská - Kaplířova a K620 Doudlevecká - U trati. Nejde však o jednotky zcela nové, všechny byly přesunuty z lokalit, které bylo možno obsloužit preferencí sdílenou. Pouhou optimalizací stávajících jednotek ve smyslu maximálního využití jejich kapacity tak dochází k rozšiřování počtu SSZ s preferencí MHD, aniž by byl nutný nákup jednotek nových.

Sdílená preference byla nově spuštěna na K320 Plaská - Tachovská, K321 zastávka Bolevec, K347 Studentská - Žlutická a K672 Dobřanská - točka Bory. Na P412 přechod Chrástecká, K509 Nepomucká - Jasmínová a K653 Folmavská - U Panasoniku pak nahradila původní, dnes jinde používané jednotky.

Lze předpokládat, že i v roce 2021 bude modernizace SSZ v Plzni alespoň podobným tempem pokračovat.

 

Město Plzeň