2020

Výstava hub v Arboretu Sofronka

13. 7. 2020 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Odložená výstava hub z důvodu karantény a slabého růstu hub v původně zamýšleném květnovém termínu se nadmíru vydařila. Přestože jsme tentokrát až na výjimky upustili od vystavení chorošovitých hub a sbírali jsme hlavně hřibovité a lupenaté houby, dokázali jsme nalézt v lesích v okolí Bolevce a na vzdálenějších lokalitách i při slabším růstu na Plzeňsku celkem 74 druhů hub.Soupis druhů hub na výstavě v Arboretu Sofronka ve dnech 26. a 27. 6. 2020

bedla vysoká – Macrolepiota procera
bedla zardělá – Lepiota leucothites
bělochoroš hořký – Oligoporus stipticus
bělolanýž obecný – Choiromyces venosus
čechratka černohuňatá – Tapinella atrotomentosa
čechratka podvinutá – Paxillus involutus
ďubkatec pohárkovitý – Coltricia perennis
hadovka smrdutá – Phallus impudicus
hlíva plicní – Pleurotus pulmonarius
hnědák Schweinitzův – Phaeolus schweinitzii
hnojník nasetý – Coprinellus disseminatus
holubinka dívčí – Russula puellaris
holubinka doupńáková – Russula palumbina
holubinka dužnatá – Russula medullata
holubinka fialovozelená – Russula ionochlora
holubinka hrbolatá – Russula gibbosa
holubinka jahodová – Russula paludosa
holubinka mandlová – Russula vesca
holubinka měnlivá – Russula risigalina (chamaeleontina)
holubinka namodralá – Russula cyanoxantha
holubinka namodralá zelená – Russula cyanoxantha var. peltereai
holubinka odbarvená – Russula decolorans
holubinka parková – Russula exalbicans
holubinka hřebínkatá - Russula praetervisa
holubinka trávozelená _ Russula aeruginea
holubinka žlučová – Russula fellea
hřib dubový – Boletus reticulatus
hřib hnědý – Boletus badius
hřib kovář – Boletus luridiformis
hřib parkový – Hortiboletus bubalinus
hřib siný – Gyroporus cyanescens
hřib smrkový – Boletus edulis
hřib strakoš – Suillus variegatus
choroš brvitý – Polyporus ciliatus
kalichovka oranžová – Rickenella fibula
klanolístka obecná – Schizophyllum commune
klouzek sličný – Suillus grevillei
kozák březový – Leccinum scabrum
křehutka Candolleova – Psathyrella candolleana
křemenáč borový – Leccinum vulpinum
křemenáč březový – Leccinum versipelle
lakovka obecná – Laccaria laccata
liška obecná - Cantharellus cibarius
mechovka obecná – Clitopilus prunulus
muchomůrka růžovka – Amanita rubescens
muchomůrka slámožlutá – Amanita gemmata
muchomůrka šedivka – Amanita excelsa
opeňka měnlivá – Kuehneromyces mutabilis
outkovka chlupatá – Trametes hirsuta
outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus
pavučinec rumělkový – Cortinarius cinnabarinus
pavučinec skořicový – Cortinarius cinnamomeus
pečárka Bernardova – Agaricus bernardii
pečárka koroptví – Agaricus phaeolepidotus
pečárka lesomilná (hajní) – Agaricus sylvicola
pečárka opásaná – Agaricus bitorquis
pečárka zápašná – Agaricus xanthodermus
pestřec obecný – Scleroderma citrinum
pošvatka (muchomůrka) ryšavá (plavá) – Amanita fulva
prášivka černavá – Bovista nigrescens
pýchavka obecná – Lycoperdon perlatum
rudoušek uťatý – Rhodocybe truncata
ryzec dubový – Lactarius quietus
ryzec nasládlý – Lactarius subdulcis
ryzec peprný – Lactarius piperatus
špička obecná – Marasmius oreades
šťavnatka kuželovitá – Hygrophorus conicus
suchohřib žlutomasý (babka) – Xerocomus chrysenteron
škárka hvězdicová – Mycenastrum corium
štítovka jelení – Pluteus cervinus
třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare
ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae
vláknice plsťovitá – Inocybe lacera
vláknice rozpraskaná – Inocybe rimosa


Velmi nás potěšil nebývalý počet návštěvníků, kteří se zajímali hlavně o hřiby, kozáky a o početně zastoupený rod holubinek. Za zmínku stojí nález hřibu siného, který jsme vystavovali poprvé.

Poděkování za poskytnutí mobiliáře a prostoru v krásném lesním prostředí a za součinnost při mediální propagaci výstavy patří Správě veřejného statku města Plzně, především pak vedoucímu pracoviště Arboretum Sofronka Ing. Janu Kaňákovi.


za Mykologický klub Plzeň
Zdeněk Hájek, předseda

Město Plzeň