2020

Uvedení do provozu SSZ na křižovatce Sukova – Schwarzova

6. 10. 2020 | Autor: Brůha Josef, Ing.

Příprava této investiční akce byla zahájena v roce 2014 na základě vyhodnocení rizikových dopravních situací, v tomto případě rizikového přecházení chodců přes čtyřpruhovou komunikaci na přechodu pro chodce bez řízení SSZ, omezené viditelnosti vozidel na chodce kvůli protihlukové stěně, dále z hlediska špatných rozhledových podmínek při vyjíždění vozidel z ulice Schwarzova kvůli protihlukové stěně.

Po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v roce 2018 a schválení investičních prostředků z rozpočtu města v roce 2019 byla téhož roku zahájena realizace, která z důvodu kumulace uzavírek přešla do roku 2020 s termínem dokončení do 31. 10. 2020. V rámci této akce bylo stavebně upraveno napojení Schwarzovy ulice do Sukovy ulice a vybudovány bezbariérové chodecké přechody, osazeno světelné signalizační zařízení, přeložen stožár veřejného osvětlení a provedeno související vodorovné dopravní značení.

Náklady stavby jsou 7.151 tis. Kč.

Realizací stavby dojde k významnému zvýšení bezpečnosti chodců i vozidel v křižovatce Sukova – Schwarzova. Ke zlepšení podmínek pro pohyb chodců přispěje, že signalizovaný přechod přes Sukovu ulici bude nově na obou ramenech křižovatky v ulici Sukova.

SSZ na této křižovatce bude uvedeno do provozu dne 7. 10. 2020.

Město Plzeň