2020

Úprava světelné signalizace na Belánce

7. 8. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Mnozí z řidičů, kteří pravidelně projíždějí z Borské ulice přes Klatovskou třídu do ulice U trati, si možná všimli nového návěstidla ve tvaru zelené šipky rovně a vpravo, stejně jako trochu jiného časování světelné signalizace. A ptají se po příčinách této změny. Důvodem je snaha o zvýšení bezpečnosti v této frekventované křižovatce. A o co jde tedy konkrétně?

Na výjezdu z ulice Borské jsou jen dva jízdní pruhy: rovně·+ vlevo a rovně +·vpravo. Vzhledem k intenzitě projíždějících vozidel není možné vyhradit jeden pruh pouze pro levé odbočení (což je podmínkou pro instalaci směrových signálů SSZ). Původně se v rámci světelného cyklu nejdříve rozjížděla ulice U trati včetně levého odbočení na Bory. Teprve poté šel souběžný zelený signál pro Borskou ulici jako celek. A příliš často se opakoval scénář dopravní nehody, kdy se vozidlo odbočující z Borské ulice vlevo do centra střetlo s vozidlem jedoucím z ulice U Trati, které v přímém směru najíždělo do křižovatky s určitým časovým odstupem za auty před sebou. Dlouhá zelená toto umožňovala a odbočujícím nebylo vždy zcela zřejmé, zda najíždějící auto již zastaví či nikoli.

Přikročili jsme tedy k úpravě logiky SSZ tak, aby se nejprve rozjela celá Borská ulice, pak se zastavilo její levé odbočení a při trvajícím zeleném signálu pro směr rovně a vpravo se teprve rozjel přímý směr z ulice U trati. Oproti původnímu řešení tedy došlo k prohození najížděcích a vyklízejících směrů. A protože nelze na Borskou ulici instalovat směrové signály, je možné odbočení vlevo ukončit jedině červenou na plném signálu. Prodloužení signálu "volno" pro ostatní směry pak obstará doplňková šipka, u níž je přípustná i varianta „rovně a vpravo”, byť se tato v praxi příliš často nepoužívá. Zde však své uplatnění nachází - dojde tím k eliminaci výše popsané kolizní situace při zachování původního času vyhrazeného pro signál „volno”.

Pro řidiče pak tento signál znamená totéž, co běžnější doplňková šipka vpravo: možnost pokračovat v jízdě směrem, kterým šipka ukazuje. Pro všechna vozidla jedoucí z Borské ulice rovně či vpravo tedy představuje plnohodnotnou zelenou.

Město Plzeň