2020

Rekonstrukce mostu v ulici K Valše včetně doplnění chodníku

11. 3. 2020 | Autor: Janoušek Jaromír, Ing.

Most překlenuje řeku Radbuzu a umožňuje dopravní spojení v jižní části plzeňské aglomerace mezi městskými částmi Litice a Valcha. Funguje jako důležitá spojnice mezi východní a západní částí příměstské jihozápadní oblasti. Byl uveden do provozu v roce 1972 v souvislosti s dokončením vodní nádrže České údolí  a nahradil dřívější ocelový nýtovaný most z počátku 20. století.

Konstrukce mostu je železobetonová, na monolitických železobetonových opěrách jsou uloženy ve dvou polích železobetonové předpjaté nosníky typu KA o délce 21 m. Nosníky jsou zakryty spřaženou železobetonovou deskou, na níž je živičný povrch. Při pravidelných kontrolách byly v nosné uzavřené konstrukci, opěrách i uložení mostu zjištěny závady, které se postupně zhoršovaly a vyústily ve snižování nosnosti mostu až na současných 12 t.

Již v roce 2013 proto správce (SVSMP) přistoupil k zajištění projektu na celkovou rekonstrukci mostu. Do projektu byl promítnut i tehdejší požadavek MO Plzeň - Litice na nové umístění chodníku nejen na mostní konstrukci, ale i v nájezdech k mostu v celkové délce asi 370m.

Po snesení stávající konstrukce  budou  upraveny hlavy pilířů a na ně  osazeny  nové prefabrikáty – nosníky ve tvaru „T“. Nosníky budou spřaženy železobetonovou deskou.  Finální povrch vozovky na mostě bude živičný. V průběhu výstavby bude řešena i sanace spodní stavby mostu a proto dojde k nutnému snížení hladiny nádrže od 1. 9. 2020.

Začátkem března začala dlouhodobá uzavírka komunikace K Valše.  Stavba by měla být dokončena v listopadu 2020.

 

Město Plzeň