2020

Provedení zdravotně-bezpečnostního řezu keřových vrb podél promenádní cesty u Velkého boleveckého rybníka

24. 1. 2020 | Autor: Maršálková Jiřina

Během února tohoto roku bude v prostoru promenádní cesty podél Velkého boleveckého rybníka pod Bílou Horou proveden zdravotně-redukční řez keřovitých vrb, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti cesty směrem k vodě.

Vrby jsou v současnosti vzrostlé do výšky 4-5m a v budoucnosti by hrozilo vylamování jejich větví a jejich pád na cestu nebo do rybníka. Protože je žádoucí vrby v tomto místě zachovat (rybník je významným krajinným prvkem, vrby slouží jako místo pro úkryt a hnízdění ptactva a v neposlední řadě porost podél cesty omezuje vliv větru na promenádní cestě), bude přistoupeno k jejich zkrácení na takovou výšku, která v budoucnost umožní jejich další a snazší údržbu (zakracování výmladků).

Ostatní dřeviny, vyjma dvou suchých vrb, zůstanou na promenádní cestě bez zásahu.


Město Plzeň