2020

Plzeň zrekonstruuje tramvajovou trať v Solní ulici

30. 6. 2020 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

Město Plzeň opraví přes letní prázdniny tramvajovou trať v Solní ulici. Rekonstrukce je nutná z důvodu velmi špatného stavu tramvajové tratě. Opravy si vyžádají výluku tramvají na lince číslo 1 i 2. Termín úplné výluky tramvajového provozu kvůli opravě Solní je naplánován od 1. července do 15. září 2020. Oprava Solní započala v pátek 19. června, skončí nejdéle na konci října.

V Solní ulici se zrekonstruuje tramvajová trať a zároveň také inženýrské sítě, tedy vodovod, kanalizace a plynovod. Na závěr bude předlážděna vozovka i chodníky. V rámci rekonstrukce trati v Solní budou zachovány bezbariérové úpravy v místech pro přecházení. Tramvajová zastávka Hlavní pošta bude vybavena zvýšenou nástupní hranou a signálním pásem navádějící nevidomé a slabozraké k zastávkovému označníku. Plzeň zrekonstruuje tramvajovou trať v celé délce Solní ulice, tedy od křižovatky s náměstím Republiky po křižovatku Solní x sady Pětatřicátníků. V konstrukci tramvajové trati v Solní město nově použije namísto velkoplošných panelů pevnou jízdní dráhu s pružným upevněním na plastových podkladnicích. Při realizaci bude namísto svršku z betonových panelů použit dlážděný kryt kolejí, čímž dojde k vizuálnímu sjednocení povrchů tramvajové trati a vozovky. Pro zhotovení hmatných prvků pro nevidomé a slabozraké bude použita přírodní žulová dlažba. Zhotovitelem je Strabag Rail a.s. Rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně.


Výluka tramvají

Při úplné uzavírce ulice Solní bude trať v jižní části náměstí Republiky jedinou spojnicí zbytku tramvajové sítě s vozovnou Slovany. Po dobu výluky dojde k zavedení linky č. 1/2 v trase Skvrňany – sady Pětatřicátníků – Bolevec. Na opačné straně oddělené tramvajové sítě pak proběhne obrat pravidelných tramvajových linek č. 1 a 2 ze Slovan a Světovaru v točně U Zvonu. Vzájemný přestup mezi těmito samostatnými linkami bude zajištěn okružní linkou náhradní autobusové dopravy č. 2A přes centrum města, jež bude vedena ulicemi Prešovská – náměstí Republiky (jižní strana) – Zbrojnická – U Zvonu – Pražská – Sirková – Americká – Klatovská třída – sady Pětatřicátníků – Prešovská.

  • Linky č. 1 a 2 od Slovan / Světovaru ukončeny U Zvonu, linka č. 1/2 v trase Skvrňany – Bolevec, autobus č. 2A v trase sady Pětatřicátníků – Anglické nábřeží a zpět.

 

   
 

Kompletní informace o organizaci dopravy naleznou cestující na webu Plzeňských městských dopravních podniků: www.pmdp.cz.

Město Plzeň