2020

Plzeň opravuje tramvajovou trať na Skvrňanské ulici

28. 7. 2020 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

Město Plzeň opraví přes letní prázdniny tramvajovou trať ve Skvrňanské ulici, rekonstrukce potrvá od 17. července do 31. srpna 2020, úplná výluka tramvajového provozu pak od 8. do 31. srpna 2020.

Rekonstrukce je nutná z důvodu velmi špatného stavu tramvajové tratě. Minulý rok 25. července došlo vlivem velmi vysokých teplot k bočnímu vyosení kolejnic ve Skvrňanské ulici, což vedlo k okamžitému omezení rychlosti tramvají na 10 km/hod. Po snížení vysokých teplot bylo zjištěno, že došlo k trvalé deformaci kolejí. Byla provedena okamžitá oprava. Nyní je nutné zrekonstruovat přibližně 300 metrů dlouhý úsek mezi CAN a Tylova. Termín rekonstrukce byl časově sladěn s opravou tramvajové trati v Solní ulici. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky jízdních pruhů silnice I/26 a úplné výluky provozu na tramvajové trati linky číslo 2.

Stavbu je rozčleněna do tří etap, přičemž v první etapě bude obnoven vodovod v úseku Tylova – Skvrňanská, to bude trvat zhruba tři týdny. Ve druhé etapě pak budou odpojeny stávající slepé části plynovodu a na závěr se provede oprava tramvajové trati včetně odvodnění a trolejového a trakčního vedení. To potrvá též zhruba tři týdny. V celém úseku budou položeny nové kolejnice, které se uloží na železobetonové pražce do štěrkového lože s pružným upevněním kolejnic a pryžovou podložkou.

Zhotovitelem je Strabag Rail a.s. Rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně.


Výluka tramvají

Při výluce na tramvajové trati při cestě z a do Skvrňan bude zavedena náhradní autobusová doprava. Obrat linek č. 1 a 2 bude probíhat v točně U Zvonu. Linka č. 1/2 bude po dobu opravy trati ukončena v sadech Pětatřicátníků jako linka č. 1X Bolevec – sady Pětatřicátníků, a protože již bude náhradní autobusová doprava jezdit v centru města v souvislosti s výlukou v Solní ulici, spojí se provoz do jedné linky náhradové dopravy č. 2A v relaci Skvrňany – sady Pětatřicátníků – Anglické nábřeží a zpět. Omezení provozu by mělo trvat do konce srpna, poté bude do poloviny září probíhat výluka ve spojitosti se Solní.

  • Linky č. 1 a 2 od Slovan/ Světovaru ukončeny U Zvonu, linka č. 1X v trase Bolevec – sady Pětatřicátníků, autobus č. 2A v trase Skvrňany – sady Pětatřicátníků – Anglické nábřeží a zpět.


Kompletní informace o organizaci dopravy naleznou cestující na webu Plzeňských městských dopravních podniků: www.pmdp.cz.

Město Plzeň