2020

Plzeň opraví vozovku v Tylově ulici

2. 7. 2020 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

Správa veřejného statku města Plzně opraví během letních prázdnin Tylovu ulici v úseku Koperníkova – Skrétova včetně opravy zastávky městské hromadné dopravy a výměny semaforů. Omezení v dopravě potrvají od 1. července do 31. srpna 2020, ulice bude kompletně uzavřena pro osobní i městskou hromadnou dopravu. Rekonstrukce si vyžádá výluku linek městské hromadné dopravy č. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 35, N2, N5 a N7.

Na vozovce v Tylově ulici se nachází velké množství poruch, jedná se o vysprávky, výtluky, projeté koleje, poklesy, deformace a trhliny. Zároveň je ve velmi špatném stavu zastávka městské hromadné dopravy s projetými kolejemi, deformacemi. Tylovou ulicí denně projede 14 tisíc vozidel, zároveň se zde nachází zastávka městské hromadné dopravy, umístěná v jízdním pruhu, denně je zde obslouženo 689 spojů. Celkové náklady na opravu Tylovy ulice jsou ve výši 6,7 milionu korun včetně DPH.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 126 metrů. V rámci oprav se odfrézují asfaltové vrstvy vozovky, vyrovnají propadlé obruby, v místech stávajícího liniového odvodnění bude provedeno přespádování tak, aby současné odvodnění mohlo být odstraněno a voda odtékala do uličních vpustí. V současnosti je zastávka městské hromadné dopravy vybudována z drobných kostek, ty budou odstraněny. Zastávka nově bude z asfaltového betonu, shodná s opravenou vozovkou. Zároveň opraví Vodárna Plzeň vodovod v úseku pod zastávkou městské hromadné dopravy.

Součástí úpravy Tylovy ulice je oprava povrchu chodníků v místech vyrovnávaných obrub. Oprava chodníku bude provedena v nejnutnějším rozsahu v místech výškové úpravy obrub, povrch chodníků je asfaltový.

Kompletní informace o výlukách na linkách 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 35, N2, N5 a N7 naleznou cestující na webu Plzeňských městských dopravních podniků: www.pmdp.cz.

Zhotovitelem opravy Tylovy ulice je společnost EUROVIA CS a.s.

 
 Celkové schema odklonu trolejbusových linek:

Město Plzeň