2020

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2020

6. 4. 2021 | Autor: Brůha Josef, Ing.

V roce 2019 bylo rozhodnuto o zahájení rekonstrukce kamerových míst z první etapy, instalovaných během roku 2010. Tyto kamery již nevyhovují jak svými parametry, tak technickým stavem a bylo nutné tuto situaci řešit. Část obnovy nevyžadující vydání územního rozhodnutí byla zadána koncem roku 2020 a realizace této akce je naplánována v termínu do 30. 04. 2021. Po vydání územního rozhodnutí a v rozsahu dle finančních možností zadavatele bude vypsána soutěž na realizaci další části kamer z tohoto projektu. Nově jsou osazovány kamery s FullHD rozlišením a optickým přenosem, zajišťující kvalitu obrazu požadovanou uživateli kamerového systému. Na frekventovaných křižovatkách budou osazeny panoramatické kamery, které, na rozdíl od otočných kamer, mohou být významným pomocným prostředkem pro řešení dopravních nehod.

Akcí hrazenou z programu prevence kriminality byla instalace patnácti kamer na náměstí Republiky. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti chodců a prevence kriminality v tomto prostoru. Tyto kamery s rozlišením 4k jsou vybaveny inteligentní videoanalýzou, která bude postupně konfigurována za účelem detekce nestandardních událostí v monitorovaném prostoru náměstí Republiky a přilehlých ulic. Bude se jednat například o odložená zavazadla, pád postavy, shluk postav předpokládající svým chováním páchání výtržností apod. V žádném případě nebude umožňovat identifikaci obličejů, kterou systém nepodporuje.

Koncem roku 2020 byla zahájena spolupráce se Správou informačních technologií města Plzně za účelem hledání dalších možností využívání kamerového systému na základě připravovaného dovybavení kamerového systému samostatnými inteligentními programy. Účelem těchto programů bude vyhodnocovat rovněž nestandardní události a při vzniku takové události propojit dotčené kamery z místa na operační pracoviště příslušné složky IZS. Mimo událostí výše uvedené to mohou být například mimořádnosti v dopravě, vznikající požár atd. Dalším výstupem systému mohou být například statistická data v dopravě. Výhodou těchto programů je možnost získávání informací z kamerových systémů různých provozovatelů, aniž by se tyto systémy navzájem ovlivňovaly.

Další kamery, jejich instalaci zajišťoval Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, jsou umístěny na nových konečných tramvaje linky č. 4 na prodloužení tramvajové tratě k Západočeské univerzitě. Jedná se o jednu kameru na točce Univerzita a dvě kamery na nové točce Bory. Dvě kamery byly nově osazeny rovněž za účelem monitorování okolí Velké synagogy.

K 31. 12. 2020 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 216 kamer a 14 klientských pracovišť.

Soubory ke stažení:

Město Plzeň