2020

Město Plzeň opraví tramvajovou trať ve Sladkovského ulici

7. 5. 2020 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

Plzeň začne v polovině května s rekonstrukcí tramvajové trati a vozovky ve Sladkovského ulici. Ta zahrne výměnu panelů, do nichž se upevňují tramvajové kolejnice, včetně asfaltobetonového podloží. Nové budou trakční vedení, trolejové kontakty a detektory včetně ukolejnění. Závěrem se opraví navazující vozovka včetně parkovacích míst a také nástupní hrana v zastávce U Duhy. Oprava úseku dlouhého 255 metrů potrvá od 15. května 2020 do 13. června 2020. Rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně. Akce si vyžádá dopravní omezení pro osobní automobily, stejně tak zasáhne do provozu tramvají linky 1 a 2.

Rekonstrukce je nutná, protože nevyhovuje část svršku tramvajového tělesa. Jejím dokončením se zvýší komfort pro cestující v tramvajích, sníží se hluková zátěž a také se zlepší odvodnění dané plochy. Celkové náklady stavby jsou 23.824.900,- Kč.

Oprava vozovky zahrnuje výměnu obrusné a ložné vrstvy vozovky v celém profilu komunikace. V místě některých přípojek odvodnění, poklopů šachet a šoupat „hrnečků“ vodovodu bude nutné zasáhnout i do podkladních vrstev vozovky. Po dokončení prací bude obnoveno vodorovné dopravní značení a bude zachován stávající dopravní režim.

Stavební práce omezí osobní i městskou hromadnou dopravu. Opravy se budou provádět za úplné uzavírky části Sladkovského ulice v úseku od křižovatky s ulicí Radyňská až před křižovatku s ulicí Koterovská. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Slovanská, Částkova a Koterovská. Všechny výjezdy z ulic přilehlých k uzavřenému úseku, to znamená ulice Radyňská, Houškova a Jablonského, na ulici Sladkovského, budou uzavřeny. Chodcům bude průchod po staveništi umožněn. Bude pro ně vytvořen koridor, jenž bude ochráněn pomocí plotových zábran, a přechody přes výkopy budou provizorně zajištěny pomocí ocelových lávek se zábradlím.

Stejně tak oprava zasáhne i do provozu tramvajových linek číslo 1 a 2. Termín úplné výluky tramvajového provozu je stanoven od 16. května od 01:00 hodin do půlnoci 11. června.

Tramvajová linka č. 2 bude rozdělena na dva úseky. V prvním úseku bude tramvajová linka č. 2 provozovaná z tramvajové zastávky „Skvrňany“ po stávající trase až do zastávky „Světovar“ a odtud zpět po trase tramvajové linky 1, přičemž bude obsluhovat všechny stávající zastávky linky 1. Ve druhém úseku bude tramvajová linka č. 2X provozovaná ze zastávky „Světovar“ po stávající trase až do zastávky „U Duhy“ a zpět. Z důvodu krátkého výlukového úseku nebude zavedena žádná náhradní autobusová doprava.

Tramvajová linka č. 1 bude po dobu rekonstrukce jezdit v trase „Bolevec“ – „Mikulášské náměstí“ a zpět, její otočení bude umožněno po stávajících kolejích ulicemi Sladkovského a Radyňská. Po dobu stavební akce ve Sladkovského ulici bude posílena kapacita na trolejbusové lince číslo 12.

Zhotovitelem stavby je společnost COLAS CZ a. s.

Bližší informace lze získat na www.pmdp.cz

Město Plzeň