2020

Křimice, oprava polní cesty v prodloužení Tlumené ulice

14. 8. 2020 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Správa veřejného statku města Plzně má na letošní rok naplánovanou opravu polní cesty (délky 450 m), která vede v Křimicích od Tlumené ulice podél Mže k nedávno vybudované křimické „pláži“. Zde se cesta napojuje na zrekonstruovanou polní cestu vedoucí k „dřevěnému“ mostu v Radčicích. Jedná se o jeden z posledních úseků polních cest v údolí Mže (na území Plzně), který ještě neprošel opravou. Šířka a poloha cesty se nezmění, nový povrch bude převážně z penetračního makadamu, což je vrstva vytvořená z kamenné kostry po prolití asfaltovým pojivem a následném zaplnění povrchových mezer zhutněným drceným kamenivem (zjednodušeně: štěrk prolitý asfaltem a posypaný zaválcovaným jemným kamenivem). Tento povrch se používá pouze pro polní a lesní cesty, na silnice a místní komunikace není vhodný (na ty se dává většinou asfaltový beton nebo asfaltový koberec). Naprostá většina polních cest v nivě Mže na území Plzně má povrch zpevněný asfaltem, protože většina uživatelů ho upřednostňuje a také méně trpí při povodních. Např. cesta mezi mostem v Radčicích a Plzeňskou ulicí má asfaltový koberec, stejně jako příjezd k lávce přes Mži nebo stezka podél Vejprnického potoka. Některé cesty jsou z asfaltového recyklátu, úsek nejblíž k Jíkalce je z penetračního makadamu.

Díky novému povrchu nebudou po deštích na polní cestě kaluže a bláto, bude lépe „sjízdná“ pro kočárky a dětská kola a může se stát příjemnou procházkovou trasou ať už jen k nově upravenému oddychovému místu u řeky - „pláži“ nebo dál nivou Mže do Radčic, k ZOO, k ústí Vejprnického potoka…
Město Plzeň