2019

Zpráva o kvalitě vody v rybnících Bolevecké soustavy (červen 2019)

18. 6. 2019 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Máme začátek léta, kdy se ve většině stojatých vod sinice ke hlavnímu nástupu teprve chystají. V soustavě našich boleveckých rybníků se sinic ale obávat nemusíme ani o prázdninách.

Teplota vody se aktuálně pohybuje mezi 23-25 st. C, záleží na tom, jak chladná byla noc a zda trochu nezapršelo. Kvalita vody je ve všech rybnících soustavy velmi dobrá a bohatě splňuje nároky na vodu ke koupání. Zásadní potíž je ale s množstvím vody. Ani srážky v poslední době hladinu vody v rybnících nezvýšily. Je tomu tak proto, že zalesněné povodí všechnu dešťovou vodu pohltilo – tak to má být, tak se povodí v dobrém stavu správně chová, tedy má výbornou retenci vody (schopnost vodu zadržovat). Zastavěná část povodí (Bolevec, Lochotín, Košutka) sice prakticky žádnou vodu nezadrží, ale zato většinu srážek svede do kanalizace a odtud na čistírnu odpadních vod, která pak má problém se s takovým přívalem vypořádat. Principálně správné řešení nedostatku vody v boleveckých rybnících tedy vede pouze přes využívání dešťových vod a jejich zavedení zpět tam, kam patří - do rybníků.

Velký bolevecký rybník
Hladina je sice zaklesnutá 73 cm, ale podmínky pro rekreaci jsou stále dobré. Průhlednost vody přesahuje tři metry, pokud se místně nezkalí při koupání. Voda je chemicky velmi dobré kvality, což platí i pro bakteriologickou stránku. Snížená hladina vody ale znamená rychlejší růst vodních rostlin, protože mají ode dna blíž ke hladině. Vodní rostliny sice udržují stabilně dobrou kvalitu vody, ale vadí při rekreačním využívání rybníka. Proto je trvale v provozu vyžínací loď Bolek, aby vegetaci sklízela. Ta má ztíženou práci i tím, že kvůli nedostatku vody může vykládat natěženou biomasu rostlin pouze na jednom jediném místě. Návštěvníci rybníka by tedy měli počítat s tím, že se mohou dostat do kontaktu s vodní vegetací, zejména s jejími úlomky, které se uvolňují při práci vyžínací lodi. Rostliny přítomné ve Velkém rybníce ale ani při kontaktu s kůží nepředstavují žádné riziko. Prognóza: setrvale dobré podmínky ke koupání, přestože hladina vody bude dále klesat.

Pro venčení a koupání psů nejsou pláže Velkého rybníka vhodné a důrazně doporučujeme využívat jiné lokality, například Malý bolevecký rybník (tzv. Chobot), kde je rovněž výborná kvalita vody a psi se mohou koupat i s páníčky.

Senecký rybník
Situace je zde pořád stejná – chybí zhruba 1,3 m vody a žádná nepřibývá. Koupat se v rybníce ale dá, voda je ke koupání vhodná. Aktuálně zde mohou návštěvníci pozorovat zvláštní odstín zelené barvy. Ten je způsoben mikroskopickými planktonními řasami. Nejedná se ale o hygienicky rizikové druhy a jejich množství je nízké, hluboko pod hygienickými limity. Prognóza: setrvalý stav.

Třemošenský rybník
Má vodu velmi dobré jakosti s poměrně vysokou průhledností. V těchto dnech se průhlednost vody postupně snižuje, protože se projevuje vliv rybí obsádky, která byla vysazena, aby držela na uzdě růst ponořené vegetace. Návštěvníci se zde tedy nedostanou do kontaktu s vodními rostlinami, ale musí počítat s postupným snižováním průhlednosti vody vlivem růstu planktonních řas. Očekáváme ale vodu vhodnou ke koupání po celé léto.

Šídlovský rybník
Vody je zde zatím dostatek, chybí zhruba 30 cm do hrany přelivu. Voda je aktuálně poměrně průhledná (zhruba 1,5 m) a s vyhovujícím chemickým složením. Rozvoj mikroskopických řas ve vodě je jen mírný a sinice přítomny nejsou. V následujícím období očekáváme, že se průhlednost vody sice mírně sníží, ale podmínky budou pro koupání stále příznivé.

Kamenný rybník je typický trvale hnědě zabarvenou vodou, což způsobují tzv. huminové látky vyluhované z rašeliny v povodí rybníka. Letos je voda zbarvená málo intenzivně, protože poslední roky jsou suché a rašelina se promývá jen málo. Ke koupání stále výborné podmínky s aktuální průhledností vody 2 m.

Město Plzeň