2019

Zábělská ulice – chodník v úseku V Zápolí – Horomyslická

4. 9. 2019 | Autor: Archman Milan

V období 3. 6. - 2. 8. 2019 probíhaly na Zábělské ulici stavební práce. V rámci stavby byl proveden chodník ze zámkové dlažby, uliční vpusti včetně napojení na kanalizaci a úprava veřejného osvětlení.

Prováděcí firma: CETINA A KENAUR s.r.o.

Celkové náklady: 2.674.704,- Kč


      

Město Plzeň