2019

Víkend otevřených zahrad 2019 na Sofronce

13. 6. 2019 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Víkend otevřených zahrad je celosvětová akce, svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend), který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně rychle vzrůstal. Do projektu se v současné době zapojují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

Cílem této akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech a prezentovat tento obor veřejnosti. K této akci se mohou přihlásit všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého. Buď svůj historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírku či zajímavý příběh. Mohou se ale zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně, např. ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky.

Hlavním organizátorem této akce v ČR je občanské sdružení Průvodce parkem, spolupracujícími organizacemi pak Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Národní památkový ústav. Garantem je pan Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.V letošním roce proběhla tato akce 8. a 9. června a jenom v Plzni se ji pod patronací Nadačního fondu Zelený poklad zúčastnilo 10 zahrad a zahradních objektů, z toho 4 objekty, které jsou pod Správou veřejného statku města Plzně: Luftova zahrada, Hřbitov U Všech svatých na Roudné, Vodní zahrada pod hrází Velkého boleveckého rybníka a Arboretum Sofronka.

Arboretum Sofronka se této akce zúčastňuje pravidelně a v jejím rámci také pořádá ve spolupráci s Českým svazem včelařů akci pro včelaře a příznivce včel – tzv. Včelí dny na Sofronce. Takže mimo prohlídky arboreta s odborným výkladem (Ing. Jan Kaňák Ph.D.) a areálu lesní pedagogiky s atraktivním krmením daňků byly připraveny i přednášky se včelí a včelařskou tématikou, Naučná stezka o včelách a včelařství s doprovodem odborníků – včelařů a dobové úly a včelařské pomůcky. Letošním bonusem byl program pro děti nazvaný „Putování včelí stezkou“ s tvořivou dílničkou a ochutnávkou medu, o jehož financování se zasloužil i Nadační fond Zelený poklad.

Přestože bylo tento víkend v Plzni i v okolí nabitý kulturními akcemi, našlo si na Sofronku cestu kolem pětistovky návštěvníků, kteří odcházeli spokojeni a také občerstveni z pojízdného stylového bufetu z nákladního auta – veterána.


   

   

     

     

   

Město Plzeň