2019

Technické řešení stavu zárubních zdí a lávek Toužimská ul.

15. 1. 2019 | Autor: Šašek Václav

Na základě havarijního stavu zárubních zdí a špatného stavu lávky PM-077 u parkoviště bytových domů v Toužimské ul. byla zpracována projektová dokumentace stavby, na základě které bylo přistoupeno k demolici větší části opěrných zárubních zdí, sanaci zbytku zdí a demolici nepotřebných lávek. Po demolici zdí a lávek byl terén vysvahován, byl proveden chodník se zábradlím na horní hraně svahu a pod bytovými domy byla upravena parkovací plocha. Stavební práce probíhaly od začátku listopadu a byly dokončeny koncem prosince 2018.

Prováděcí firma: DYBS Plzeň, s.r.o.

Celkové náklady: 7.055.111,- Kč

před:
        

po:
        

Město Plzeň