2019

Stavební úpravy objektu č. e. 1827, Plzeň Senecký rybník

20. 2. 2019 | Autor: Franče Václav

V listopadu 2018 byla dokončena kompletní rekonstrukce objektu, který se nachází u hráze Seneckého rybníka v plzeňské rekreační oblasti Bolevecké rybníky.

Objekt je v užívání organizace Junák – český skaut, středisko Stopa Plzeň. V přízemí organizace provozovala lesní školku a v ostatních prostorách byly klubovny a sklady. V objektu se nacházelo též  zázemí pro pořádání větších akcí, proto byl vybaven kuchyní a dostatečnou kapacitou sociálního zázemí.

Stavebními úpravami se využití nezměnilo. Stavebně došlo hlavně ke změně vnitřního schodiště a k redesignu fasády. S tím souviselo také zrušení falešné mansardy a narovnání střechy. V přízemí je objekt obohacen o zasklenou zimní zahradu. Toto rozšíření má vliv na tvar domu, mění se tím zastavěná plocha.

Stavební úpravou vznikla kvalitní základna pro volnočasové, výchovné a výukové aktivity dětí a mládeže. V přízemí byla zřízena plnohodnotná školka a prostor pro setkávání různých spolků a sklady. V dalších patrech jsou učebny, herny a dílny pro různé spolky (především skauting). Objekt byl rozšířen a bylo vestavěno podkroví. Uvažuje se s přednáškovými programy a sezonním intenzivním využíváním. Rekonstrukce má poukazovat na ekologickou architekturu. Dominují přírodní materiály.

Prováděcí firma: AVS STAV s.r.o.

Celkové náklady: 14.706.739,31 Kč včetně DPH


před:

po:
      

Město Plzeň