2019

Stavební úpravy Brněnské ulice

10. 4. 2019 | Autor: Archman Milan

V březnu 2019 byla dokončena kompletní rekonstrukce Brněnské ulice v délce cca 400m.
Byla opravena vozovka, parkovací stání, chodníky a vstupy do bytových domů. V rámci bezpečnosti chodců byly vybudovány zpomalovací prahy a zvýšená křižovatková plocha v místě napojení Břeclavské ulice. Součástí oprav bylo vybudování gabionové zárubní zdi, výměna uličních vpustí a veřejného osvětlení a výsadba zeleně.

Prováděcí firma: BERDYCH plus s.r.o.

Celkové náklady: 23.327.945,- Kč


       

 

 

Město Plzeň