2019

Stavební úpravy Arbesovy ulice

5. 9. 2019 | Autor: Archman Milan

V srpnu 2019 byla dokončena oprava povrchů po rekonstrukcích vodovodu a kanalizace provedených v roce 2018 v Arbesově ulici a v Klostermannově ulici v úseku E. Beneše - Čechova. Byla opravena vozovka včetně odvodnění, chodníky a vytvořena nová parkovací místa. Současně bylo opraveno a doplněno veřejné osvětlení a provedena výsadba stromů a úprava zeleně.

Prováděcí firma: VIDA GROUP s.r.o.

Celkové náklady na rekonstrukci vodovodů, kanalizace a komunikací: 19. 854.442,- Kč


       

Město Plzeň