2019

Stavební úprava vnitrobloku 17. listopadu

15. 11. 2019 | Autor: Archman Milan

V říjnu 2019 byla dokončena stavební úprava vnitrobloku 17. listopadu.
V rámci stavby došlo k úpravě odvodnění vnitrobloku, byla vybudována nová dešťová kanalizace a uliční vpusti. Dále bylo vytvořeno 6 nových parkovacích míst včetně jednoho parkovacího stání pro tělesně postižené, opravena vozovka a vstupy do bytových domů.

Prováděcí firma: ISKOM spol. s r.o.

Celkové náklady: 1.486.193,-Kč


    

Město Plzeň